Habitat Derneği olarak Esas Holding’in sosyal yatırım birimi Esas Sosyal ile Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı çerçevesinde yaptığımız iş birliği kapsamında bir yıl boyunca (1 Eylül 2022 – 25 Ağustos 2023) tam zamanlı olarak çalışacak ve İlk Fırsat Akademisi eğitim faaliyetlerine katılacak genç takım arkadaşları arıyoruz.

Son Başvuru Tarihi: 12 Haziran 2022

Başvuracak gençlerin üniversiteden 2021 Haziran ve sonrasında mezun olmuş ve daha önce tam zamanlı bir işte çalışmamış olması gerekmektedir. Genel başvuru kriterleri ve pozisyonlar hakkında gerekli şartları aşağıda görebilirsiniz.

Formu doldurmaya başlamadan önce aşağıdaki bilgileri ve başvuru kriterlerini DİKKATLE okumanızı rica ederiz.

*Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı kapsamında her aday sadece bir ilana başvurma hakkına sahiptir.

Başvuru için gerekli kriterler:

Habitat Derneği’nin Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı tarafından desteklenen bu pozisyona başvuracak kişilerin aşağıdaki kriteri sağlaması gerekmektedir.

 • Herhangi bir devlet üniversitesinden 2021 Haziran ayı ve sonrasında mezun olmuş
 • Diploma notunun 4’lük sisteme göre en az 2,5/ 100’lük sistemde 65 puan ve üzeri olması
 • Daha önce tam zamanlı çalışmamış olması (Stajlar ve dönemsel çalışmalar bu kapsamda değildir)
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • Programa katkıda bulunabilecek ve yararlanabilecek niteliklere sahip olması
 • 12 ay boyunca programa katılıp, tam zamanlı Habitat Derneği için çalışmayı taahhüt etmesi
 • 12 ay boyunca İlk Fırsat Akademisi kapsamında sunulan eğitim programlarına tam katılacağını taahhüt etmesi

Pozisyon Hakkında Bilgi:

(Başvurular yalnızca bu sayfada yer alan online formlar üzerinden gerçekleştirilecektir.)

Kurumsal İletişim Sorumlusu

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden lisans derecesine sahip
 • Takım çalışmasına yatkın, problem çözme ve analitik düşünme yeteneği olan
 •  Sorumluluk bilinci yüksek olan, stres ve zaman yönetimini yapabilen
 • Kendini sözlü ve yazılı şekillerde rahatça ifade edebilen
 • İstanbul’da ikamet eden veya ikamet edebilecek olan
 • Seyahat engeli olmayan
 • Tercihen MS Office programlarını kullanabilen

İş Tanımı:

Sosyal Medya Çalışmaları

 • Reklam yönetimleri ve analizlerinin yürütülmesi ve gerekli durumlarda bu aşamalar ile ilgili olarak ajansla birlikte çalışılması
 • İletişim biriminin medya faaliyetlerinin içerik ve görsel hazırlıklarına katkı sağlanması, içeriklerin ve görsellerin toplanması, bülten şablonuna yerleştirilmesi ve paylaşılması
 • Sosyal medya hesaplarının aylık gelişiminin takibi

Basın Çalışmaları

 • Günlük haber takibinin ve bilgilendirmesinin yapılması, basın bülteni yayınlanan haberlerin raporlama yapılması
 • Q&A’lar, bültenler, konuşma metinleri, davet metinleri, teşekkür metinleri, video gibi içeriklerin hazırlanması ve güncel tutulması

Genel İletişim Çalışmaları

 • İçeriklerin güncel tutulması, fotoğrafların çekilmesi ve arşivlenmesi
 • Basılı ve görsel malzemelerinin tasarımı, uyarlama ve uygulama süreçlerine destek olunması
 • İletişim listelerinin güncel tutulması ve kurumsal kimlik çalışmalarının takip edilmesi
 • Görsel, yazılı basın ve sosyal medya, paydaş ve kurumlarının haber ve etkinliklerinin takip edilmesi.
 • Kaynak geliştirme süreçlerinin iletişim malzemelerinin hazırlanmasına destek verilmesi, proje ortaklarının talepleri doğrultusunda görsel ve yazılı malzemelerin hazırlanması
 • Toplantı, seminer vb. organizasyonlarda iletişim ve kaynak geliştirme organizasyonlarına destek verilmesi
 • İç iletişim için düzenli e-bülten hazırlanması
 • Kurumsal ve proje web sitelerinin ve mobil uygulamalarının tasarım süreçlerine, güncellemelerinin yapılmasına destek olunması ve ajanslarla yürütülen çalışmalara destek verilmesi

Kurum İle ilgili Bilgiler:

Dijital Dönüşüm, Girişimcilik ve Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Büyüme. Bu 3 alanda 25 yıldır çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar dijital dönüşüm temelli çalışmalarımızda yüz binlerce bireyi dijital ortam ve bilgisayar okuryazarlığı ile tanıştırdık. Bilgisayar okuryazarlığı eğitimlerimizle dijital uçurumun azaltılmasına katkı sağladık. Çocuklara yönelik 2013 yılından beri devam ettiğimiz kodlama eğitimleri ile onların algoritmik düşünme becerisinin gelişmesine katkı sağladık. Yüzbinlerce çocukla kodlama yaptık, teknolojiye erişimi olmayan köylere gezici tırlarla eğitim götürdük, 100’e yakın yerde bugüne kadar teknoloji sınıfları kurduk. Girişimci gençleri desteklediğimiz programlarla birçok girişimcilik çalışmasının ve ekosistemin oluşmasını sağladık. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesinde kadın ve genç girişimciler kurulları kurulması için öneriler verdik ve kamuoyu oluşturduk. Türkiye’de girişimcilik ekosistemini bir araya getirecek çalışmalara ev sahipliği yaptık ve sekreteryalarını yürüttük. G3 gibi girişimcilik temelli büyük etkinlik, zirve mentorluk buluşmalarına aracılık ettik ve organize ettik. Dünyanın en büyük girişimcilik networklerinden GEN’in Türkiye chapterını kurduk ve ekosistemi bir araya getirip sekreterya ve organizasyon çalışmalarını hali hazırda yürütmekteyiz. Kadınların, gençlerin kapasitelerinin güçlenmesi, sürdürülebilirlik, finansal okuryazarlık gibi farkındalık eğitimleri ile 1 milyonun üzerinden bireye eğitimler verdik. Yerel işletmeleri desteklediğimiz hibe programları ile işletmelere can suyu desteği olduk. Kurumsal iş birliklerimiz ile küresel firmalarla eşit paydaşlık altında çalışma kültürünün gelişmesine katkı sağladık. Bu çerçevede 13 farklı ilde de topluluk merkezleri kurarak özel sektör, kamu, sivil toplum iş birliğinde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Yapılan tüm bu çalışmaları 45 profesyonel çalışanımız ve 81 ildeki 6000’i aşkın gönüllümüzle gerçekleştiriyoruz.

Pozisyonla İle ilgili Bilgiler:

Değerli Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat 2022 Katılımcı adayı; Habitat Derneği’nde Kurumsal İletişim Sorumlusu olarak çalışmaya başladığında 4 kişilik bir ekibe dahil olacaksın. İlk Fırsat Programı kapsamında ekibimizde 1 yıl çalışma deneyimi elde ederek; iletişim becerisi, teknoloji okuryazarlığı, takım çalışması, kurumsal iletişim stratejisi oluşturma ve uygulama, farklı arka planlardan gelen bireylerle çalışma yetkinliklerini kazanacaksın.

Çalışma Düzeni:

Hafta içi 10:00-18:00 saatleri arasında ofisten çalışılacaktır.

Kurum Lokasyonu:

Habitat Derneği, Maslak Mah. Ahi Evran Cad. No:6 Kapı No:200 Sarıyer/İstanbul

Yan Haklar:

Habitat Derneği olarak her çalışanımıza yemek, tamamlayıcı özel sağlık sigortası ve teknik ekipman desteği sağlamaktayız. Yan haklar Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı katılımcılarının aldığı ücrete ek olarak ayrıca ödenmektedir.

Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı Hakkında:

Esas Holding’in sosyal yatırım birimi Esas Sosyal tarafından geliştirilen ve STK’larla iş birliği içinde sürdürülen Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı, üniversite eğitimini yeni tamamlamış, başarılı gençlerin okuldan işe geçiş sürecinde sivil toplum kuruluşlarında (STK) tam zamanlı ilk iş deneyimlerini kazanmalarını desteklemektedir.

Habitat Derneği Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat 2022 Dönemi için program kapsamında iş birliği yapılan kurumlardan biridir. Yukarıdaki pozisyona iş başvurusu yapan ve seçilen genç katılımcı, Habitat Derneği’nde 12 ay boyunca işbaşı eğitim, tam zamanlı çalışma deneyimi kazanacak ve kurum için eğitim programlarından yararlanacaktır.

Buna ek olarak genç katılımcı, Esas Sosyal tarafından organize edilen farklı etkinlikler, eğitimler ve mentorluk desteklerinden oluşan ‘İlk Fırsat Akademisi’nden yararlanacak ve böylece okuldan işe geçiş süreçlerinde desteklenmiş olacaktır.

Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı’nı başarıyla tamamlayan katılımcılar, Esas Sosyal’den referans mektubu ve katılım belgesi alma hakkına sahip olacaktır.

Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı hakkında bilgi için tıklayın.