Habitat Derneği olarak Esas Holding’in sosyal yatırım birimi Esas Sosyal ile Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı çerçevesinde yaptığımız iş birliği kapsamında bir yıl boyunca (1 Eylül 2022 – 25 Ağustos 2023) tam zamanlı olarak çalışacak ve İlk Fırsat Akademisi eğitim faaliyetlerine katılacak genç takım arkadaşları arıyoruz.

Son Başvuru Tarihi: 12 Haziran 2022

Başvuracak gençlerin üniversiteden 2021 Haziran ve sonrasında mezun olmuş ve daha önce tam zamanlı bir işte çalışmamış olması gerekmektedir. Genel başvuru kriterleri ve pozisyonlar hakkında gerekli şartları aşağıda görebilirsiniz.

Formu doldurmaya başlamadan önce aşağıdaki bilgileri ve başvuru kriterlerini DİKKATLE okumanızı rica ederiz.

*Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı kapsamında her aday sadece bir ilana başvurma hakkına sahiptir.

Başvuru için gerekli kriterler:

Habitat Derneği’nin Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı tarafından desteklenen bu pozisyona başvuracak kişilerin aşağıdaki kriteri sağlaması gerekmektedir.

 • Herhangi bir devlet üniversitesinden 2021 Haziran ayı ve sonrasında mezun olmuş
 • Diploma notunun 4’lük sisteme göre en az 2,5/ 100’lük sistemde 65 puan ve üzeri olması
 • Daha önce tam zamanlı çalışmamış olması (Stajlar ve dönemsel çalışmalar bu kapsamda değildir)
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • Programa katkıda bulunabilecek ve yararlanabilecek niteliklere sahip olması
 • 12 ay boyunca programa katılıp, tam zamanlı Habitat Derneği için çalışmayı taahhüt etmesi
 • 12 ay boyunca İlk Fırsat Akademisi kapsamında sunulan eğitim programlarına tam katılacağını taahhüt etmesi

Pozisyon Hakkında Bilgi:

(Başvurular yalnızca bu sayfada yer alan online formlar üzerinden gerçekleştirilecektir.)

Satın Alma Sorumlusu

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun(Muhasebe, Finans, İşletme yönetimi)
 • Takım çalışmasına yatkın, problem çözme ve analitik düşünme yeteneği olan
 • Sorumluluk sahibi olan, stres ve zaman yönetimi konularında kendini yönetebilen
 • Kendini sözlü ve yazılı şekillerde rahatça ifade edebilen
 • İstanbul’da ikamet eden veya ikamet edebilecek olan
 • Seyahat engeli olmayan
 • Tercihen MS Office programlarını kullanabilen

İş Tanımı:

 • Tüm satın alma taleplerinin etkin, mevzuata uygun ve efektif bir şekilde zamanında yapılması
 • Tedarikçi ana verilerini güncel tutmak, kuruluş tedarikçi havuzunu yetkin yeni tedarikçilerle genişletmek
 • Satın Alma Departmanı ile ilgili prosedür ve süreçlerin uygulanması ve kayıtların tutulması
 • Sözleşmelerin hazırlanması, sözleşmelerin mali ve hukuki uygunluk denetimi, yükümlülüklerinin izlenmesi
 • Sözleşme konusu mal/hizmet alım-satımının şartname ve sözleşmeye uygunluğunun denetimi, imzalanmış sözleşmelerle ilgili resmî kurumlarla koordinasyonun sağlanması
 • Optimum maliyetlerle, ihtiyaçların zamanında ve doğru olarak temin edilmesini sağlamak
 • Habitat Derneği ve iktisadi İşletmesinde ihtiyaçlardan doğan taleplerin en kısa süre ve en iyi maliyetlerde satın alımının gerçekleştirilmesi
 • Satın Alma ve Hibe Yönetmeliklerin düzenlenmesi
 • Genel muhasebe ve finansal işlemlere destek verilmesi,
 • Fatura, masraf formu ve benzeri resmi evrakların muhasebe departmanına iletilmesi,
 • Dönemsel denetim çalışmalarına destek verilmesi,
 • Satın alma taleplerine ilişkin piyasa analizleri ve fiyat araştırmalarının yapılması,
 • Departmanın tüm iyileştirme ve gelişiminde rol alınması, destek verilmesi,
 • Tasarruf sağlayıcı kaynak, donanım, geri dönüşüm sistem alternatiflerin oluşturulması,
 • Satın alma takvimi ve yıllık planı çerçevesinde planlama çalışmalarına katkı sağlanması,
 • Gerek kurum içi gerekse tedarikçiler ile yapılan görüşmeleri organize edilmesi ve planlanması,
 • Veri analizi ve ilgili raporların oluşturulması,
 • Çeşitli ihaleler için ihale ön hazırlıklarının yapılması, ihale belgelerinin hazırlanması, ihale takviminin hazırlanması, ilgili tedarikçilerin bulunması ve firmalarla görüşmelerin yapılması,
 • Yeni sözleşme dönemi için tedarikçi araştırılması, değerlendirilmesi, tekliflerin toplanması, maliyet ve sözleşme koşullarının analizi, satın alma faaliyetleri kapsamında tüm malzeme, hizmet ve yatırım alımlarının planlanması, tekliflerin alınması ve değerlendirilmesi
 • İhale sonrası değerlendirmelerin yapılmasına destek olunması, değerlendirme tabloların oluşturulması ile gerekli durumlarda satın alma personeline destek olunması,
 • Tedarikçilerin performansını değerlendirmek ve raporlamak

Kurum İle ilgili Bilgiler:

Dijital Dönüşüm, Girişimcilik ve Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Büyüme. Bu 3 alanda 25 yıldır çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar dijital dönüşüm temelli çalışmalarımızda yüz binlerce bireyi dijital ortam ve bilgisayar okuryazarlığı ile tanıştırdık. Bilgisayar okuryazarlığı eğitimlerimizle dijital uçurumun azaltılmasına katkı sağladık. Çocuklara yönelik 2013 yılından beri devam ettiğimiz kodlama eğitimleri ile onların algoritmik düşünme becerisinin gelişmesine katkı sağladık. Yüzbinlerce çocukla kodlama yaptık, teknolojiye erişimi olmayan köylere gezici tırlarla eğitim götürdük, 100’e yakın yerde bugüne kadar teknoloji sınıfları kurduk. Girişimci gençleri desteklediğimiz programlarla birçok girişimcilik çalışmasının ve ekosistemin oluşmasını sağladık. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesinde kadın ve genç girişimciler kurulları kurulması için öneriler verdik ve kamuoyu oluşturduk. Türkiye’de girişimcilik ekosistemini bir araya getirecek çalışmalara ev sahipliği yaptık ve sekreteryalarını yürüttük. G3 gibi girişimcilik temelli büyük etkinlik, zirve mentorluk buluşmalarına aracılık ettik ve organize ettik. Dünyanın en büyük girişimcilik networklerinden GEN’in Türkiye chapterını kurduk ve ekosistemi bir araya getirip sekreterya ve organizasyon çalışmalarını hali hazırda yürütmekteyiz. Kadınların, gençlerin kapasitelerinin güçlenmesi, sürdürülebilirlik, finansal okuryazarlık gibi farkındalık eğitimleri ile 1 milyonun üzerinden bireye eğitimler verdik. Yerel işletmeleri desteklediğimiz hibe programları ile işletmelere can suyu desteği olduk. Kurumsal iş birliklerimiz ile küresel firmalarla eşit paydaşlık altında çalışma kültürünün gelişmesine katkı sağladık. Bu çerçevede 13 farklı ilde de topluluk merkezleri kurarak özel sektör, kamu, sivil toplum iş birliğinde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Yapılan tüm bu çalışmaları 45 profesyonel çalışanımız ve 81 ildeki 6000’i aşkın gönüllümüzle gerçekleştiriyoruz.

Pozisyonla İle ilgili Bilgiler:

Değerli Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat 2022 Katılımcı adayı; Habitat Derneği’ nde Satın Alma Sorumlusu olarak çalışmaya başladığında 3 kişilik bir ekibe dahil olacaksın. İlk Fırsat Programı kapsamında ekibimizde 1 yıl çalışma deneyimi elde ederek; iletişim becerisi, teknoloji okuryazarlığı, takım çalışması, kriz yönetimi, tedarikçi yönetimi, satın alma ve pazarlık süreçleri, kaynakların doğru ve etkin kullanımı, farklı arka planlardan gelen bireylerle çalışma yetkinliklerini kazanacaksın.

Çalışma Düzeni:

Hafta içi 10:00-18:00 saatleri arasında ofisten çalışılacaktır.

Kurum Lokasyonu:

Habitat Derneği, Maslak Mah. Ahi Evran Cad. No:6 Kapı No:200 Sarıyer/İstanbul

Yan Haklar:

Habitat Derneği olarak her çalışanımıza yemek, tamamlayıcı özel sağlık sigortası ve teknik ekipman desteği sağlamaktayız. Yan haklar Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı katılımcılarının aldığı ücrete ek olarak ayrıca ödenmektedir.

Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı Hakkında:

Esas Holding’in sosyal yatırım birimi Esas Sosyal tarafından geliştirilen ve STK’larla iş birliği içinde sürdürülen Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı, üniversite eğitimini yeni tamamlamış, başarılı gençlerin okuldan işe geçiş sürecinde sivil toplum kuruluşlarında (STK) tam zamanlı ilk iş deneyimlerini kazanmalarını desteklemektedir.

Habitat Derneği Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat 2022 Dönemi için program kapsamında iş birliği yapılan kurumlardan biridir. Yukarıdaki pozisyona iş başvurusu yapan ve seçilen genç katılımcı, Habitat Derneği’nde 12 ay boyunca işbaşı eğitim, tam zamanlı çalışma deneyimi kazanacak ve kurum için eğitim programlarından yararlanacaktır.

Buna ek olarak genç katılımcı, Esas Sosyal tarafından organize edilen farklı etkinlikler, eğitimler ve mentorluk desteklerinden oluşan ‘İlk Fırsat Akademisi’nden yararlanacak ve böylece okuldan işe geçiş süreçlerinde desteklenmiş olacaktır.

Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı’nı başarıyla tamamlayan katılımcılar, Esas Sosyal’den referans mektubu ve katılım belgesi alma hakkına sahip olacaktır.

Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı hakkında bilgi için tıklayın.