Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Coca-Cola Türkiye iş birliğinde, kadınların ekonomik hayatta etkin bir şekilde katılımını desteklemek amacıyla yürüttüğümüz Kız Kardeşim Projemiz, Birleşmiş Milletler (BM) Kadının Statüsü Komisyonu’nda iyi örneklerden biri olarak sunuldu.

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu 63. Oturumunda “Yeni Kuşakların Güçlendirilmesinde Kadın Dostu Politikaların Rolü” başlıklı bir panel düzenlendi. Panelin açılış konuşmasını yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, söz konusu alanda gerçekleştirilen çalışmalar ve kaydedilen ilerlemeler hakkında bilgi verdi. TOBB Sektörler ve Girişimcilik Daire Başkanı Ozan Acar, Kız Kardeşim’in çeşitli paydaşları bir araya getiren bir kurumsal sosyal sorumluluk projesi olduğunu söyleyerek, projenin kadınların ekonomik hayata katılması konusunda teşvik edici bir rol oynadığını söyledi.

Kadınların ekonomik hayata katılımı konusunda gerekli bilgi ve becerilerle donatılarak, toplumsal ve ekonomik kalkınmada aktif rol almalarının desteklenmesini hedefleyen projede, 2018 yılı içerisinde 30 ilde gerçekleştirilen eğitimler ile 9.339 kadına ulaşıldı. “Girişimci Kadınlar ile İlham Buluşmaları” gibi birçok etkinliğin yanı sıra, girişimcilik ve öğrenme motivasyonuna sahip mülteci kadınlara yönelik girişimcilik eğitimleri de verildi.

2019 yılında da 30 ilde gerçekleştireceği eğitimler ile 9.000 kadına ulaşmayı hedefleyen proje kapsamında, yıl boyunca kadınlara yönelik dijital okuryazarlık, ebeveyn ve bilgi güvenliği, bireyler için finansal bilinç ve uygulamalı temel finans eğitimleri verilecek. Kadınların kişisel mali kaynaklarını doğru yönetebilmeleri ve temel finansal hizmetleri tanımalarını, girişimci ve girişimci adaylarının temel finansal operasyonlarını verimli yönetebilmeleri için de eğitimler verilmesi hedefleniyor. Ayrıca bu eğitimlere ek olarak, üretim gerçekleştiren kadınlara/kooperatiflere mobil fotoğrafçılık ve internet reklamcılığı eğitimleri ile kadınların gıda girişimciliği üzerine iş geliştirme süreçleri desteklenecek.