Sen de mavi yakalı işçilerin finansal okuryazarlıklarının geliştirilmesi konusunda gönüllü eğitmen olmak istiyorsan 11-15 Temmuz ve 25-29 Temmuz 2018 tarihleriarasında gerçekleştirilecek eğitmen eğitimlerine başvuru yapabilirsin.

Paramı Yönetebiliyorum Projesi “Mavi Yakalı İşçiler için Finansal Okuryazarlık” müfredatına yönelik 11-15 Temmuz ve 25-29 Temmuz 2018 tarihlerinde düzenlenecek eğitmen eğitimleri kapsamında 25’er kişilik kontenjan bulunmaktadır. Eğitim Türkiye’nin tüm bölgelerinden gelecek başvurulara açıktır. Değerlendirmelerde cinsiyet dengesi, bölgesel dağılım, finansal okuryazarlık ve sürdürülebilir kalkınma konularına ilgi göz önünde bulundurulacaktır.

Sen de mavi yakalı işçilerin finansal bilinçlenmesi konusunda gönüllü olmak istiyorsan hemen başvur.

Son Başvuru Tarihi: 1 Temmuz 2018

Başvuru Formuna Ulaşmak için Tıklayınız.

Eğitim İçeriği

  • TEMEL FİNANSAL OKURYAZARLIK PRENSİPLERİ
  • HEDEFLER
  • BÜTÇE
  • HARCAMALAR
  • BORÇLAR
  • BİRİKİMLER
  • FİNANSAL TABLO
  • ÇOCUKLAR İLE FİNANS

Kimler Eğitmen Olabilir?

Üniversite öğrencileri (İşletme Fakültesi öğrencileri ve İnsan Kaynakları Yönetimine yönelik ders alan öğrenciler önceliklendirilecektir), üretim departmanı ve mavi yakalı işçiler ile çalışan ilgili kuruluş çalışanları, üretim ve insan kaynakları yönetimi alanına ilgisi olan ve/veya gönüllü proje eğitmeni olma ve mavi yakalı işçilerle çalışma motivasyonuna sahip olan 18 yaş ve üzeri bireylerin eğitmen eğitimine başvurmasını bekliyoruz. 

Eğitmenlerin Sorumlulukları Nelerdir?

Gönüllü eğitmenlerden proje ekibiyle iş birliği içerisinde çalışarak aldıkları eğitmen eğitimi doğrultusunda yerel eğitimler vermeleri ve bir yıllık dönemde en az 150 mavi yakalı işçiye ulaşmaları ve eğitimlerini raporlamaları beklenmektedir. Ayrıca yaşadığı ilde projenin eğitim dışı faaliyetlerinin yürütülmesi ve projenin savunuculuğunu yapması beklenmektedir.

Eğitmen Eğitimi Detayları Nelerdir?

Eğitmen eğitimleri 11-15 Temmuz ve 25-29 Temmuz 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Katılımcılarının konaklama, yeme içme ve ulaşım masrafları programa tam katılım sağlanması koşulunda tarafımızdan karşılanacaktır. Otel ve eğitim programı seçilen katılımcılara iletilecektir.

Proje Hakkında

Gençlerin, sağlıklı bir finansal gelecek oluşturabilmeleri konusunda bilinçlendirilerek, sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmalarını hedefleyen “Paramı Yönetebiliyorum” projesi, Türkiye’de ilk kez finansal bilinç alanında kamu, özel sektör ve sivil toplumu bir araya getirdi. Proje Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Habitat Derneği, Visa Europe Türkiye ve üye bankalarının katılımıyla geliştirilerek, 2009 yılının Aralık ayında hayata geçirildi.

Türkiye’de ilk kez finansal okuryazarlık konusunda kamu, sivil toplum ve özel sektörün bir araya geldiği “Paramı Yönetebiliyorum” projesi, Türkiye’de bireyler için, kişisel mali kaynaklarını bütçelemelerine ve finans hizmetlerini doğru kullanmalarına destek olacak bir eğitim olanağı sunmayı amaçlamaktadır.

Proje hakkında detaylı bilgiye paramiyonetebiliyorum.net adresinden ulaşabilirsiniz. Eğitmen eğitimi sürecine dair her türlü sorunuzu py@habitatdernegi.org adresine iletebilirsiniz.