Dijital yeteneklerini geliştirmeye ne dersin? Dijital dünyanın önemini ve dijital araçlarla yetkinliklerini geliştirmek için Online Dijital Okuryazarlık eğitimimizi kaçırma!

Dijital okuryazarlık eğitimi kapsamında internetin geçmişten günümüze yaşadığı tarihsel dönüşümden başlayarak, medyanın nasıl geliştiğini, ne gibi yararlarının ve zararlarının olabileceği, sosyal medyanın nasıl oluştuğu konusunda bilgilendirme içeren bir eğitim verilmektedir. Aynı zamanda eğitim, teknolojinin gelişmesi ile konuşulmaya başlanan dijital okuryazarlık ve dijital vatandaşlık, internet hukuku, dijital bağımlılık kavramlarını da barındırmaktadır. Eğitim kapmasında, gelişen teknoloji göz önünde bulundurularak, bireylerin dijital ortamda güvenli ve bilinçli birer kullanıcı olmaları hedeflenmektedir. 

#Evdekal, #OnlineKal ve bize katıl!”

Eğitim, her yaş aralığından kendini bu alanda bilgi sahibi olmak isteyen ve kendini geliştirmek isteyen herkesin katılımına açıktır. Etkinliğe katılım ücretsizdir.

Eğitim içeriği

Dijital Okuryazarlık Nedir? 

Teknolojinin Tarihsel Süreci 

Medyanın Değişimi ve Sosyal Medya Kavramı 

Dijital Okuryazarlık Süreci ve Dijital Vatandaşlık 

Güvenlik Tavsiyeleri

Post-Truth ve Yeni Medya 

Dijital Hastane 

Dijital Hukuk

Proje Hakkında
Microsoft ve Habitat Derneği ortaklığında “Türkiye’de E-Yönetişimin Gelişimi için Gençlerin Etkin Kılınması” vizyonu ile 2004 başlayan “Bilenler Bilmeyenlere Bilgisayar Öğretiyor” Projesi, 2014 yılında evirilerek “Geleceğini Tasarla” adıyla gelişerek devam etmektedir. 21. yüzyıl yetkinliklerinin büyük önem kazandığı bu dönemde, Geleceğini Tasarla projesi beceri ve istihdam olarak 2 ana odakta devam etmektedir. Bu programın ana hedefi, iş arayan gençlerin dijital becerilerini geliştirmenin yanı sıra istihdam edilebilirliklerini de artırmak adına sosyal becerilerini de geliştirmektir. Genç gönüllülerin akran eğitim modeli ile yüz yüze kitlelere yaygınlaştırdığı eğitim içeriklerinin yanı sıra, öğretmenlerle birlikte 16-30 yaş arası gençlerin kapasite gelişimini desteklemeyi de hedeflemektedir.

Eğitim Tarihleri: 3 Nisan 2020 Cuma 17:00 – 19:00

Eğitim Teams üzerinden yapılacaktır. Link eğitim başlamadan önce katılımcılar ile paylaşılacaktır.