fbpx

Paramı Yönetebiliyorum

Proje Hakkında

“Paramı Yönetebiliyorum” projesi; Gençlerin, sağlıklı bir finansal gelecek oluşturabilmeleri konusunda bilinçlendirip, sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmalarını hedefleyerek başladı.

İlerleyen yıllarda ulaşılmak istenilen hedef kitle büyütülerek; “Girişimciler, Çiftçiler, Mavi Yaka Çalışanlar, Kadın Kooperatifleri ve Emekliler” için finansal okuryazarlık segmentleri projeye dâhil edildi.

“Paramı Yönetebiliyorum” projesi; Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Habitat Derneği, Visa Türkiye ortaklığı ve üye bankaların katılımıyla geliştirilerek, 2009 yılının Aralık ayında hayata geçirildi. Türkiye’de yaşayan bireylerin kişisel mali kaynaklarını bütçelemelerine ve finans hizmetlerini doğru kullanmalarına destek olacak bir eğitim olanağı sunmayı amaçlamaktadır.

Paramı Yönetebiliyorum
Hedef Grup
 • Bireyler İçin Finansal Okuryazarlık: Lise ve Üniversite Öğrencileri, Genç Yetişkinler
 • Girişimciler İçin Finansal Okuryazarlık: Girişimciler ve Girişimci Adayları
 • Çiftçiler İçin Finansal Okuryazarlık: Çiftçiler ve Çiftçi Adayları
 • Mavi Yaka Çalışanlar İçin Finansal Okuryazarlık: Mavi Yaka Çalışanlar
 • Kadın Kooperatifleri İçin Finansa Okuryazarlık: Kadın Kooperatifi Girişimcileri ve Adayları
 • Emekliler İçin Finansal Okuryazarlık: Emekliler
Uygulama Bağlantıları
Proje Ortakları & Destekleyiciler
 • Habitat Derneği
 • Visa Türkiye
 • Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)
 • Üye Bankalar ve E-para Kuruluşları
Uygulama Dönemi

2009 – devam ediyor

Müfredat
 • Bireyler İçin Finansal Okuryazarlık: Para nedir ve değer kavramı, Hayal ve hedefler, Bütçe, Harcamalar, Borçlar, Ödeme yöntemleri ve banka kartları kullanım yöntemleri, Makro ekonomi, Yatırım Oyunu (Üniversite), Harçlık Oyunları (Lise)
 • Girişimciler İçin Finansal Okuryazarlık: Para kavramı ve tarihçesi, Girişimcilik süreci, Finansal okuryazarlık, Bütçe, Harcamalar, Acil durum fonu, Kredi kullanımı, Yatırım ve Birikimler, SWOT analizi, Fizibilite, Gelir – gider tablosu, Nakit akış tablosu, Borçlar ve vergiler, Girişimci hibe ve fon kaynakları
 • Çiftçiler İçin Finansal Okuryazarlık: Çiftçiliğin önemi ve çiftçilik oranları, Çiftçiliğin güçlendirilmesi, Tarım işletmeciliği, Kayıt tutma, Bilanço hesaplama, Harcamalar, Çiftçiler için finans sistemleri ve ödeme yöntemleri, Kredi ve kredi kartı reçetesi, Finansal güvenlik
 • Mavi Yaka Çalışanlar İçin Finansal Okuryazarlık: Finansal okuryazarlık, Değer kavramı, Döviz artışı, Yatırım araçları, Kredi ve kredi kartı araçları, Borçlar, Bütçe, Re-finansman, Finansal güvenlik
 • Kadın Kooperatifleri İçin Finansa Okuryazarlık: Finansal okuryazarlık, Paranın anlamı, Para psikolojisi, Bütçe planlaması, Bütçe çalışması, Para karakteri, Finansal özgüven, Finansal planlama, Başarı hikayeleri
 • Emekliler İçin Finansal Okuryazarlık: Paranın anlamı, Finansal hataları keşfetmek, Toplu para yönetimi, Para karakteri, Parayı konuşabilmek, Finansal özgüven, Dijital bankacılık, Dijital güvenlik ayarları yönetimi, Başarı hikayeleri
Proje İlleri

Türkiye’nin 81 ili de projemizin kapsamındadır.

Güncel Durum

29 Gönüllü Master Eğitmen

2624 Gönüllü Eğitmen

Ekim 2019 tarihinden itibaren; Bireyler için Finansal Bilinç Eğitimleri Ekim 2019’dan beri 143515 Girişimciler için Finansal Bilinç Eğitimleri Ekim 2019’dan beri 9339 Mavi Yakalılar için Finansal Bilinç Eğitimleri Ekim 2019’dan beri 5141 Seminer Genel Toplam Ekim 2019’dan beri 17917 1 Ekim 2019’dan beri Genel Toplam (BİFO + GİFO + MİFO+ Seminer) 175912

Haftalık Gündem
İletişim
Paramı Yönetebiliyorum Hatıra Korusu

İlgili Haberler