Bilgi ve İletişim Teknolojileri Programı

Habitat Bilgi ve İletişim Teknolojileri Programı, değişen ve gelişen dünyada bilgiye ulaşım kanallarının kullanımını yaygınlaştırarak, bireylerin dijital becerilerini geliştirecek eğitimlerle, dijital haklar konusunda toplumun bilgi ve farkıdalığı- nın artmasını hedefleyen proje ve/veya kampanya geliştirir.

Finansal Bilinç Programı

Habitat Finansal Bilinç Programı, mali kaynakların doğru planlanmasını ve yönetimini, kayıt dışı ekonomi ile mücadele konularında bilgi sahibi olmalarını ve finans hizmetlerini doğru kullanım farkındalığını hedefleyen proje ve/veya kampanya geliştirir.

Girişimcilik Programı

Habitat Girişimcilik Programı, girişimcilik algısının gelişimini, yenilikçi fikir üretiminin artışını ve sürdürülebilir iş modellerinin yapılandırılmasını hedefleyen proje ve/veya kampanya geliştirir. Aynı zamanda girişimcilerin mentor ve yatırımcılar ile buluşmasında aracı olur, projeler dahilinde kuruluş ve geliştirme hibeleri sağlar.

Kırsal Kalkınma Programı

Habitat Kırsal Kalkınma Programı, geliştirilmiş eğitim programlarını kırsal bölgelere ulaştırmayı, bu bölgelerde faaliyete devam eden KOBİ ve kooperatiflerin güçlendirilmesini ve bölgenin farklı pazar alanlarını ortaya çıkararak kırsal alanda sosyal ve ekonomik kalkınmayı destekler.

Yönetişim Programı

Habitat Yönetişim Programı, toplumun tüm kesimlerinin, yerel ve ulusal karar alma mekanizmalarına katılımı için proje ve/veya kampanya geliştirir.