fbpx

İMECE

Proje Hakkında

Habitat Derneği ve Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği’nin (UNHCR) hazırladığı İMECE Projesi, Suriyeli sığınmacıların kendi becerilerini ve Türkiye’ye gelirken getirdikleri ekonomik kaynakları Türkiye’nin büyümesine katkıda bulunmak ve ortak bir gelecek için değerlendirmek isteyen girişimci ve girişimci adayı mültecilere ve Türk vatandaşlarına ulaşmaktadır.

Proje, bireylerin ekonomiye katılım ve katkıları sağlanarak geçim kaynaklarına olan erişimlerinin artmasını amaçlamakta ve aynı zamanda sosyal uyum süreçlerine de katılımları hedeflenmektedir.

Proje kapsamında İstanbul, Ankara, Denizli, Mersin, Hatay ve Gaziantep illerinde girişimcilik ve istihdam başlıkları altında faaliyet ve eğitimler gerçekleştirilmektedir.İstihdam kapsamında, Türkiye’deki iş piyasası, çalışma hukuku ve kariyer planlama ile ilgili eğitimler düzenlenmektedir.Girişimcilik kapsamında; temel girişimcilik, sosyal finans ve tasarımsal düşünme eğitimleri gönüllü eğitmenler aracılığıyla girişimci adaylarına ulaşılmaktadır.Bunlara ek olarak, işini kurmuş veya iş fikri olan girişimcilere ve kobilere yönelik web tasarımı ve dijital pazarlama eğitimleri ile bireylerin ve işletmelerin dijital kapasitelerini geliştirmek ve işletmelerinin çevrimiçi ortamda da var olmalarını sağlayarak işletmelerini büyütmeleri hedeflenmektedir.Proje boyunca düzenlenen eğitimlere katılan bireyler, yıl sonunda açılan 3 günlük girişimcilik kampına iş fikirleri ile katılabilmektedirler.

İMECE
Hedef Grup

Girişimci ve girişimci adayı Suriyelilere(%90) ve Türkiye vatandaşları(%10)

Proje Ortakları & Destekleyiciler
  • Habitat Derneği
  • Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği (UNHCR)
Uygulama Dönemi

Ekim 2016 – Devam ediyor…

Müfredat

Eğitimlerimiz; İşe Destek Programı, Girişimciliğe Destek Programı, İstihdam Desteği Programı ve Sosyal Uyum Aktiviteleri olmak üzere 3 ana başlık altında toplanmaktadır.

Proje İlleri

Ankara, Istanbul, Denizli, Mersin, Hatay ve Gaziantep.

Güncel Durum

2018

1.204 beneficiaries supported for livelihoods purposes / 1.204 geçim kaynakları konusunda desteklenen kişi

25 grants / 25 girişim hibesi

24 businesses registered/ 24 kayıtlı iş

940 work permit / 940 çalışma izni başvurusu

2017

4.928 beneficiaries  of entrepreneurship trainings / 4.928 girişimcilik eğitimi katılımcısı

Capacity building activities in 14 cities / 14 ilde kapasite geliştirme aktiviteleri

107 grants / 107 girişim hibesi

66 new business ideas / 66 yeni iş fikri

295 work permit / 295 çalışma izni başvurusu

2016

1.753 beneficiaries  of entrepreneurship trainings / 1.753 girişimcilik eğitimi katılımcısı

Capacity building activities in 14 cities / 14 ilde kapasite geliştirme aktiviteleri

94 new business ideas / 94 yeni iş fikri

İletişim

İlgili Haberler