fbpx

SIK SORULAN SORULAR

HABİTAT
Ne zaman ve kim tarafından kuruldu ?

Habitat Derneği (Habitat) sürdürülebilir kalkınma alanında çalışan bir sivil toplum kuruluşudur. Gençlerin sürdürülebilir kalkınmada etkin rol oynamasını hedefleyen Habitat, 1995 yılında Kopenhag Sosyal Kalkınma Zirvesi’nde ve Birleşmiş Milletler Habitat II Zirvesi için bir araya gelenler tarafından 1997’de kuruldu. Kurucular listesine Tüzükte yer verilmiştir.

İlkeleriniz nelerdir ?
 • Şeffaflık
 • Sürdürülebilirlik
 • Hesap verebilirlik
 • Yenilikçilik
 • Kolaylaştırıcılık
 • Eğitimde fırsat eşitliği
 • Toplumsal cinsiyet eşitliği
 • Bilgiye erişim eşitliği
 • Yerel ve eşitlikçi demokrasi
 • Kapsayıcı katılım
Çalışma yönteminiz nedir ?

Habitat bütün çalışmalarında hükümetler, yerel yönetimler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla çok paydaşlı ortaklıklar kurar. Bu sponsorluk ilişkisi ile değil ortaklık ilkesiyle işbirlikleri geliştirmektir.

Habitat ne yapar ?

Habitat, 1997’den bu yana Türkiye’nin 81 ilinde binlerce genç gönüllüsü ve kurduğu ortaklıklar ve geliştirdiği projeler ile;

 • Din, dil, ırk, cinsiyet, cinsel yönelim, siyasi görüş ayırımı yapmaksızın toplumdaki tüm dezavantajlı gruplara yönelik çalışır,
 • Yönetişim, bilişim, finansal bilinç, kırsal kalkınma ve girişimcilik alanlarında kapasite artırıcı projeler uygular,
 • Yerel, ulusal ve küresel düzeyde kamu politikalarına katkı koyar.
Eğitim modelimiz

Habitat; eğitim modeli olarak akran eğitim modelini benimsemektedir. Akran eğitim modelinde profesyonel olarak eğitici olmayan kişiler hedef grupta olan bireylerin öğrenmelerine yardımcı olmakta, öğretirken kendileri de öğrenmektedir. Akran eğitim modelinde akranların birbirlerine özdeşimi, sosyal etkileşimi ve iş birlikçi öğrenmelerinden ortaya çıkan sosyal öğrenmeden yararlanılır.

Eğitmen Eğitimleri ve Master Eğitmen Eğitimlerinde konularında uzmanlaşmış kişiler tarafından destek alarak eğitimlerimiz gerçekleşmektedir.

Finansal kaynağınız nedir ?

Habitat, bir sivil toplum kuruluşudur ve kar amacı gütmemektedir. Geliştirdiği ve uyguladığı projeler kapsamında dernek yönetim giderleri karşılanmaktadır. Habitat her yıl kendi kendini bağımız bir denetim şirketine denetlettiği gibi ortak kuruluşlar tarafından da düzenli olarak denetime tabiidir. Ayrıca dernek bildirimlerimize buradan ulaşabilirsiniz.

GÖNÜLLÜLÜK
Gönüllülük tanımınız nedir ?

Deneyim, yetenek ve zamanını planlayarak maddi kazanç ve herhangi bir çıkar beklemeden, kendi isteği ile dernek çalışmalarına gönüllü katılan kişilerdir.

Nasıl gönüllü olabilirim ?

Habitat Derneği yürüttüğü projelerin iş planı kapsamında belirli dönemlerde gönüllü çağrısına çıkmaktadır. Gönüllü olmak isteyen kişilerin ilgili olduğu alanlara yönelik projelerimize başvuru yapması ve proje illerinden birinden yaşıyor/okuyor olması gerekir. Gönüllü olmak istediğiniz projenin gönüllü çağrısını takip etmeniz doğru bir gönüllülük serüveninin ilk adımıdır. Duyurularımıza web sitemiz ve/veya sosyal medya hesaplarımızı takip ederek ya da bültenimize kayıt olarak ulaşmanız mümkün. Habitat’ta gönüllülük hakkında detaylı bilgi almak isteyen adaylar Gönüllü Kılavuzu’nu okuyabilirler.

Ofis gönüllüsü Nedir ?

Projelerin işleyişinde koordinatörlere destek olan kişilerdir. Ofis gönüllüleri herhangi bir eğitmen eğitimi veya proje eğitim toplantısına katılmasalar da Habitat Gönüllü Mentorlük sistemi içerisinde tecrübe sahibi olurlar. Ofis gönüllüsü olmak isteyen adaylar Habitat’a gelerek hangi konularda destek olabilecekleri ve ayırabilecekleri zamanı paylaşarak ilgili projede çalışmalarına başlar.

Eğitmen, Master Eğitmen ve Savunucu kimdir ?

Eğitmen: Eğitim sürecini başarılı bir şekilde tamamlamış ve aldığı eğitimi yerelinde akranlarına aktaran kişilerdir.

Master eğitmen: Eğitmenlik sürecini başarılı bir şekilde tamamlamış, yerelde ve ulusalda eğitmeni olduğu projenin gelişimine destek veren ve en az 1 yıl boyunca aktif bir şekilde eğitmenlik yapan, yapılan mülakatlar ve eğitimler sonucunda eğitmen eğiticisi olmaya hak kazanmış kişilerdir.

Proje Savunucuları (Elçiler): Yönetişim ve girişimcilik alanında yürütülen projelerin yerellerde yaygınlaştırılmasını ve proje hakkında farkındalık oluşturulmasını sağlayan kişilerdir.

PROJELER
Projelerinize nasıl dahil olabiliriz ?

Projelerimize belirli zamanlarda sosyal medya hesaplarımızdan ve web sitemizden yeni gönüllü ve eğitmen duyurularına çıkıyoruz. Kontenjan durumuna göre başvurular değerlendirilir ve proje ekibine dahil olmak için ilk adımını atabilirsiniz.

Sponsorlarınızı nasıl belirliyorsunuz ?

Habitat, geliştirdiği veya uyguladığı projelerde sponsorluk ilişkisinden ziyade proje ortaklığı yöntemini benimsemektedir. Habitat, aynı amaç doğrultusunda bir araya gelebilecek kurumlarla ortaklıklar geliştirir.

Hangi alanda proje yapacağınıza nasıl karar veriyorsunuz ?

Habitat, proje geliştirirken veya uygularken BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni desteklemektedir ve çalışmalarına bu hedefler doğrultusunda yön vermektedir.

Projeleriniz arasında bir ilişki var mı ?

Evet, Habitat’ın yürütmüş olduğu projeler arasında birbirini tamamlayıcı bir ilişki söz konusudur. Bu projelerin devamlılığı ve sürdürülebilirliğinin yanı sıra kapsayıcı bir çalışma yöntemi olarak benimsenmiştir.

Projelerinizdeki illerini nasıl belirliyorsunuz ?

Alanında deneyim sahibi kişiler ile proje ortaklarının bir araya gelerek belirledikleri bir süreç işlemektedir.