fbpx

Dönüşen Kobi Programı

Proje Hakkında

Covid-19 Pandemisi sağlık krizi olarak dünyayı etkisi altına almışken beraberinde getirdiği ekonomik sorunlar da derinleşerek devam etmektedir. Büyük firmalarla karşılaştırıldığında daha kırılgan bir piyasaya ve finansal yapıya sahip olan KOBİ’ler, talepteki durgunluk ve üretim süreçlerindeki aksama nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşamaktadır. Bu kapsamda Covid-19 pandemi döneminde KOBİ’lerin dayanıklılığını artırıp sürdürülebilirliklerini sağlamak kaçınılmaz olmuştur.

Standard Chartered Foundation tarafından finanse edilen ve Youth Business International ve Habitat Derneği ortaklığında uygulanan Dönüşen KOBİ Programı, Covid-19 sebebiyle zorluk yaşayan KOBİ’lerin teknoloji ve finans alanında dayanıklılığının artırmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda KOBİ’lere yönelik Finansal Dönüşüm ve Dijital Dönüşüm eğitimlerini içeren Covid-19 Dayanıklılık Artırma Eğitimleri ile 600 KOBİ’ye ulaşılması hedeflenmektedir. Eğitimlere katılan KOBİ’lerden 30 tanesi yıl sonunda gerçekleştirilecek Girişimcilik Kampı ve Hızlandırıcı Programına dahil olabilecek ve seçilen 3 KOBİ’ye hibe desteği verilecektir. Ayrıca, çevrimiçi gerçekleştirilecek webinar serileri ile de eğitimlere katılamayan birçok KOBİ’nin finansal dönüşüm, dijital dönüşüm ve destek programları hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır.

Dönüşen Kobi Programı
Hedef Grup

KOBİ’ler
Girişimciler

Proje Ortakları ve Destekleyiciler
  • Standard Chartered Foundation
  • Youth Business International
  • Habitat Derneği
Uygulama Dönemi

Ocak 2021 – Aralık 2021

Müfredat
  • Finansal Dönüşüm
  • Dijital Dönüşüm
Proje İlleri

81 il

İletişim