Japonya Hükümeti tarafından finanse edilen ve Birleşmiş Milletler Kadın Birimi tarafından Habitat Derneği ortaklığında uygulanan “Suriyeli ve Türk, Kadın ve Kız Çocuklarının; Sosyal ve Ekonomik Dayanıklılığının Güçlendirilmesi” projesi iki ana program yoluyla ev sahibi toplum ile Suriyeli kadın ve kız çocuklarının; finansal bilinç, girişimcilik, kariyer planlama ve teknoloji alanlarında becerilerinin ve sosyal uyumlarının geliştirilmesini hedeflemektedir.

Belirtilen tarihler arasında gerçekleşecek atölye kapsamında, Suriyeli ve Türk kadınlara uyuşmazlık çözümü perspektifinden arabuluculuk ve çatışma çözümü eğitimleri verilecektir.

Bu doğrultuda öncelikle programa katılan Suriyeli ve Türk kadınların kendi aralarındaki sosyal uyumlarının güçlendirilmesine destek olunması, sonrasında ise atölye deneyimlerinden faydalanarak bulundukları kurumlarda/topluluklarda toplumsal uyuşmazlıkların barışçıl çözümünü desteklemeleri ve sosyal entegrasyonun arttırılması amaçlanmaktadır.

  • Eğitimin interaktif bir şekilde ilerleyebilmesi için katılımcıların eğitime kameraları açık bir şekilde katılması gerekmektedir.
  • Eğitim dili Türkçe olacaktır. Arapça simultane çeviri desteği sağlanacaktır.
  • Eğitim tamamen ücretsizdir.
  • Eğitimin tamamına katılım sağlayan kişilere katılım belgesi verilecektir.
  • Eğitim Zoom üzerinden gerçekleştirilecektir.
  • Başvurular her şehre açıktır.

*Bu etkinlikte İzmir ve İstanbul şehirlerinde yaşayan kadınların başvurularına öncelik verilecektir.

Etkinlik Tarihi: 11.01 2021

Etkinlik Saatleri: 9:30-15:30

يهدفمشروعتعزيزالاستقرارالاجتماعيوالاقتصاديللنساءوالفتياتمناللاجئاتوالمجتمعالمضيففيتركياالممولمنالحكومةاليابانية،والذيتنفذهوحدةالأممالمتحدةللمرأةبالشراكةمعجمعيةهابيتاتالىتعزيزالتماسكالاجتماعيبينالمجتمعالمضيفوالنساءوالفتياتالسورياتوتطويرمهاراتهممنخلالبرنامجينرئيسيينفيمجالاتالوعيالماليوريادةالأعمالوالتخطيطالوظيفيوالتكنولوجيا.

ضمننطاقالمشروعستعقدورشةعمللتدريبالنساءالسورياتوالتركياتعلىكيفيةفكالنزاعاتبشكلسلميوالوساطة. 

منخلالالمشاركةفيورشةالعملسيتمتعزيزالتماسكوالاندماجالاجتماعيللنساءالسورياتوالتركياتوسيساعدالتدريبفيدعمالحلالسلميللنزاعاتالاجتماعيةالموجودة. 

لكييستمرالتدريببطريقةتفاعلية،يجبعلىالمشاركينحضورالتدريبوكاميراتهممفتوحة-.

التدريبباللغةالتركية،وستتوفرالترجمةالعربية.

التدريبمجاني.

تُمنحشهادةمشاركةللمشاركينبشكلكاملفيالتدريب.

سيقامالتدريبعبرالإنترنت.

التقديمللتدريبمفتوحلجميعالمدن.(ستعطىالأولويةلطلباتالنساءالمقيماتفيمحافظتيإزميرواسطنبول)

تاريخ التدريب:  ١١ كانون الثاني ٢٠٢١

    وقت الحدث: 09:30-15:30