Yayınlar

Araştırma Raporları

Türkiye'de Gençlerin İyi Olma Hali Raporu - 5
Türkiye'de Gençlerin İyi Olma Hali Raporu - 4
Türkiye'de Gençlerin İyi Olma Hali Raporu - 3
Türkiye'de Gençlerin İyi Olma Hali Raporu - 2
Türkiye'de Gençlerin İyi Olma Hali Raporu
Yüksek Etki Arayışında Türkiyeʼde Girişimci Kadınlar
Covid-19 Gölgesinde Aktiviteler
Covid-19 Habitat Gönüllüleri Anketi
Hak Temelli Kent Analizleri
Ulusal Rapor ve Eylem Planı

Sosyal Etki Analizleri

Kız Kardeşim Projesi Yiyecek - İçecek ve Tarım Sektörü Araştırma Raporu
Kız Kardeşim Projesi Dört Yıllık Değerlendirme Raporu
Kız Kardeşim Projesi 2021 Sosyal Etki Analizi ve Hibe Programı Raporu
2. Şans Eğitimi ve Barış ve Diyalog İnşası Programları Sosyal Etki Analizi
Yarını Kodlayanlar Okul Eğitimleri Ön Test ve Son Test Değerlendirme Araştırması
Yarını Kodlayanlar Tır Eğitimleri Kontrol Grubu - Ön Test ve Son Test Değerlendirme Araştırması
Paramı Yönetebiliyorum Türkiye Kentsel Gençlik Araştırması 2015-2019

Temiz Enerji Yayınları

Yakıt Olarak Hidrojen
Rüzgar Enerjisi
Jeotermal Enerji
Güneş Pilleri
Güneş Mimarlığı
Güneşimizi Tanıyalım
Geçmişten Bugüne Enerji Kullanımı
Biyokütle Enerjisi
Deprem Bölgesinde Gençlik Evleri ve Korumacı Aile Kampanyası