Hakkımızda

Habitat Derneği, sürdürülebilir kalkınma alanında çalışan bir sivil toplum kuruluşudur. Gençlerin sürdürülebilir kalkınmada etkin rol oynamasını hedefleyen Habitat, 1995 yılında Kopenhag Sosyal Kalkınma Zirvesi ve 1996 yılında Birleşmiş Milletler Habitat II Zirvesi için bir araya gelen gençler tarafından 1997’de kuruldu. İlk kuruluş vizyonu dünya gençliği ile Türkiye gençliği arasında iletişim köprüsü kurmak olan Habitat, bu vizyon doğrultusunda gençlerin kapasitelerini geliştirmek ve uluslararası ortaklıklar kurmak adına birçok proje ve program geliştirmiştir.

Habitat, 1997’den bu yana Türkiye’nin 81 ilinde binlerce genç gönüllüsü ile din, dil, ırk, cinsiyet, cinsel yönelim, siyasi görüş ayırımı yapmaksızın toplumdaki tüm dezavantajlı gruplara yönelik çalışmaktadır. Tüm toplumsal grupların kapasite gelişimini, çağın gerektirdiği becerilerle donanmasını, fırsatlara erişimini, karar alma süreçlerine katılımını, toplumsal ve çevresel duyarlılıklarının artırılmasını ve kendilerini gerçekleştirebilmelerini destekleyen çalışmalar yapmaktadır. Teknoloji, girişimcilik ve finansal bilinç alanlarında kapasite artırıcı projeler uygulayan Habitat; yerel ve ulusal düzeyde kamu politikalarına da katkı koymaktadır. Habitat Derneği, yaptığı tüm çalışmalar ile Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı da desteklemektedir.

Habitat Derneği, kuruluşundan bu yana bütün çalışmalarında hükümetler, yerel yönetimler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla çok paydaşlı ortaklıklar kurmaktadır. Habitat Derneği’nin ortakları arasında Alisei, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Cisco Network Academy, Coca-Cola Türkiye Experian, C.I.D.I.S., Esbjerg Kommune, Facebook, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), İltica ve Göç Araştırma Merkezi (İGAM), KIZ SINNOVA, Kreis Offenbach, Kommunales Jobcenter, Microsoft Türkiye, Pro Arbeit, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), TeknoSA, Türkiye Vodafone Vakfı, Türk Telekom Grubu, VISA Türkiye ve QNB Finansbank yer almaktadır. Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi (UN ECOSOC), OECD/INFE, OECD PCSD, Aflatoun International, Child and Youth Finance International ve DYPALL Network’ün de üyesidir. Ayrıca Habitat, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) stratejik ortağıdır.

Örgütlü ve gönüllülük bilinci ile hareket eden toplumların etkinliğine inanan Habitat, kent konseyi, gençlik, kadın, engelli ve çocuk meclisleri ile Ulusal Gençlik Parlamentosu’nun kurulmasına öncülük etmiştir. Bununla birlikte Gençlik Kültür Evleri ile TOBB Genç ve Kadın Girişimciler Kurulları gibi birçok mekanizmanın oluşmasına da destek vermiştir.

Amacımız :

Habitat, dijitalleşen dünya ile uyumlu, sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen güçlü ortaklıklar temelinde toplumun tüm kesimlerine yönelik kapasite geliştirici ve sosyal etki odaklı projeler geliştirmeyi hedefleyen bir STK’dır.

İlkelerimiz :
  • Şeffaflık
  • Sürdürülebilirlik
  • Hesap verebilirlik
  • Yenilikçilik
  • Kolaylaştırıcılık
  • Eğitimde fırsat eşitliği
  • Toplumsal cinsiyet eşitliği
  • Bilgiye erişim eşitliği
  • Yerel ve eşitlikçi demokrasi

AĞLARIMIZ

TOBB Genç Girişimciler Kurulu

Habitat; sivil networklerle, iş dünyası arasındaki iletişimin geliştirilmesinin çok önemli olduğunu savunur. Bu kapsamda; gençleri yalnızca özel sektör ortaklığında geliştirdiği projelerle iş dünyası ile tanıştırmakla yetinmeyerek; TOBB bünyesinde kurulan Genç Girişimciler Kurulu’nu oluşum sürecinden itibaren destekler. TOBB bünyesinde Genç Girişimciler Kurullarının oluşması öneren Habitat, bugün 81 ilde örgütlenen bu kurulların Türkiye’nin ekonomik, çevresel ve sosyal kalkınma süreçlerinde çok önemli bir role sahip olduğunu düşünüyor. Habitat, TOBB Genç Girişimciler ve Kadın Girişimciler Kurullarının kentlerde, birbirleriyle iletişim halinde olmalarını ve birlikte çalışmalar geliştirmelerini destekliyor.

ORTAKLAR

Proje Ortakları
Avrupa BirliğiAvrupa Birliği
CiscoCisco
Coca Cola TürkiyeCoca Cola Türkiye
European CommissionEuropean Commission
ExperianExperian
Facebook TürkiyeFacebook Türkiye
GoDaddyGoDaddy
Göç İdaresi Genel MüdürlüğüGöç İdaresi Genel Müdürlüğü
İstanbul Teknik Üniversitesiİstanbul Teknik Üniversitesi
MicrosoftMicrosoft
Pro ArbeitPro Arbeit
QNB FinansbankQNB Finansbank
TeknosaTeknosa
Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Türkiye Vodafone VakfıTürkiye Vodafone Vakfı
Türk TelekomTürk Telekom
UNDPUNDP
Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürkiye Odalar ve Borsalar Birliği
UNHCRUNHCR
UN WOMENUN WOMEN
VisaVisa
Uluslararası Ağlar
SDG Action CampaignSDG Action Campaign
AflatounAflatoun
Youth BusinessYouth Business
PCSDPCSD
M-UPM-UP
DypallDypall
GENGEN
MakexMakex
Code ClubCode Club
Hour Of CodeHour Of Code
Code WeekCode Week
Ulusal Ağlar
UGKUGK
Öğretmen AğıÖğretmen Ağı