Hakkımızda

Habitat Derneği (Habitat) dijitalleşen dünya ile uyumlu, sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen güçlü ortaklıklar temelinde, toplumsal kapasite geliştirici ve sosyal etki odaklı projeler üreten bir sivil toplum kuruluşudur. 1995 yılında Kopenhag Sosyal Kalkınma Zirvesi ve 1996 yılında Birleşmiş Milletler Habitat II Zirvesi için bir araya gelen gençler tarafından 1997 yılında kurulan Habitat’ın misyonu, dünya gençliği ile Türkiye gençliği arasında iletişim köprüsü kurmaktı.

 

1997 yılından bu yana Habitat, Türkiye’nin 81 ilinde binlerce gönüllüsüyle din, dil, ırk, siyasi görüş, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim ayrımı gözetmeksizin, toplumun tüm kesimlerine yönelik çalışmalar yürütmektedir. Dezavantajlı grupların kendilerini gerçekleştirebilmeleri için çağın gerektirdiği dijital becerilerle donanması, fırsatlara erişiminin sağlanması, karar alma süreçlerine katılımının desteklenmesi, toplumsal ve çevresel duyarlılıklarının artırılması konularında çalışmalar yürüten Habitat, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı desteklemektedir.

 

Habitat bütün çalışmalarında hükümetler, yerel yönetimler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla çok paydaşlı ortaklıklar kurmaktadır. Beceri geliştirme, girişimcilik ve nitelikli iş gücünün yetişmesine yönelik programlar hayata geçiren Habitat, TOBB Genç ve Kadın Girişimciler Kurulları gibi birçok mekanizmanın oluşmasını desteklemiştir. Ayrıca, Türkiye’nin girişimcilik ekosistemini geliştirebilmek adına 178 ülkede aktif olarak faaliyet gösteren Global Girişimcilik Ağı’nın (GEN Global) bir parçası olan GEN Türkiye’ye öncülük etmekte ve GEN Türkiye idari yönetimini üstlenmektedir.

 

Gücünü Türkiye’nin dört bir yanındaki gönüllülerin pozitif enerjisi ile uluslararası bilgi birikiminden alan Habitat, girişimcilik, dijital dönüşüm, finansal bilinç ve sosyoekonomik uyum alanlarındaki çalışmalarına devam ederken, aynı zamanda Türkiye’nin içinde bulunduğu geniş bir coğrafi bölgede çalışmalarını yaygınlaştırmaktadır. Anadolu’da 13 farklı ilde hayata geçirdiği Yerel Hublar (Topluluk Merkezleri) ile Habitat, sınırları aşmaya hazır toplulukların küresel pazarlara ulaşması için yerel işletmeler ve KOBİ’lerin faydalanacağı bir dizi farklı eğitim, program ve atölye çalışmasına ev sahipliği yapmaktadır. Toplumun ve ekonominin dijitalleşmesine katkıda bulunmaya odaklanan çalışmalarıyla Habitat, aynı zamanda farklı toplulukların ve girişimcilerin bir araya gelebileceği fiziksel bir alan sunmayı hedeflemektedir.

Amacımız

Dijitalleşen dünya ile uyumlu, sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen güçlü ortaklıklar temelinde toplumun tüm kesimlerine yönelik kapasite geliştirici ve sosyal etki odaklı projeler geliştirmek.

İlkelerimiz

Beyannameler

Yıllara Tıklayarak İlgili Beyannameleri görüntüleyebilirsiniz

DAHİL OLDUĞUMUZ AĞLAR

TOBB Genç Girişimciler Kurulu

Habitat; sivil networklerle, iş dünyası arasındaki iletişimin geliştirilmesinin çok önemli olduğunu savunur. Bu kapsamda; gençleri yalnızca özel sektör ortaklığında geliştirdiği projelerle iş dünyası ile tanıştırmakla yetinmeyerek; TOBB bünyesinde kurulan Genç Girişimciler Kurulu’nu oluşum sürecinden itibaren destekler. Habitat, bugün 81 ilde örgütlenen bu kurulların Türkiye’nin ekonomik, çevresel ve sosyal kalkınma süreçlerinde çok önemli bir role sahip olduğunu düşünüyor. Habitat, TOBB Genç Girişimciler ve Kadın Girişimciler Kurullarının kentlerde, birbirleriyle iletişim halinde olmalarını ve birlikte çalışmalar geliştirmelerini destekliyor.

Ortaklar

Capabilities

Creative studio with
art & technologies.

Play Video

Working in the fields of UI/UX design, photography and art direction.

Website & Mobile App Design

Cepteur sint occaecat cupidatat proident, taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring which I enjoy with my whole.

Motion Graphics & Animation

Cepteur sint occaecat cupidatat proident, taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring which I enjoy with my whole.

User Experience

Cepteur sint occaecat cupidatat proident, taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring which I enjoy with my whole.

Awards & Honors

The awards won
by our project.

Our clients describe us as a product team which creates amazing UI/UX experiences, by crafting top-notch user experience.

3x Website of the Day

2x Best Homepage

2x Best Website

Contacts

Quieres saber más sobre nosotros?

Phone
Ph: +3.431.705.5448

Email
hola@colabriothemes.com

Direction
Gran Via de les Corts
Catalanes, 461,
08015 Barcelona

Let’s talk

Got a project?

We’re a team of creatives who are excited about unique ideas and help fin-tech companies to create amazing identity by crafting top-notch UI/UX.