HABİTAT DERNEĞİ OLARAK, TÜRKONFED VE SEDEFED İLE BİRLİKTE ÜÇ KENTTE SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM MERKEZLERİ KURUYORUZ

TÜRKONFED, SEDEFED ve Habitat Derneği, depremden etkilenen kentlerde kalıcı konutlar yapılıncaya kadar bölge halkının barınmanın yanı sıra sosyal ihtiyaçlarını da karşılayacak sürdürülebilir yaşam merkezleri kurmak üzere “Ortak İş Birliği Platformu” çatısı altında bir araya geldi. Hatay-Samandağ, Kahramanmaraş ve Adıyaman’da toplam 1.800 konteynerlik “KASABA” adı verilen sürdürülebilir yaşam merkezleri kurmayı planlayan Platform, ilk etapta Samandağ’da 266 konteynerlik alanın kurulumuna başladı.

Bölgelerde organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi siteleri entegrasyonu planlanan KASABA’lar sayesinde, aynı zamanda iş gücü kaybının önüne geçilmesi de hedefleniyor.

Kahramanmaraş merkezli olan ve 11 kenti etkileyen depremlerin ilk gününden itibaren bölgede yaraların sarılması için kapsamlı çalışmalar yürüten Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Sektörel Dernekler Federasyonu (SEDEFED) ve Habitat Derneği, bölgede kalıcı konutlar yapılıncaya kadar “sürdürülebilir yaşam merkezleri” oluşturmak üzere geniş bir paydaş ağının da katılımıyla “Ortak İş Birliği Platformu”nu kurdu. Depremde ağır hasar alan Hatay-Samandağ, Kahramanmaraş ve Adıyaman’da “KASABA” adı verilen yaşam merkezleri oluşturacak Platform, ilk merkezi Hatay-Samandağ’da kurmaya başladı.

AFAD başkanlığında, Samandağ Koordinatör Valisi ve Samandağ Kaymakamlığı koordinasyonunda Samandağ Belediyesi tarafından Mağaracık ve Kurtderesi mevkisinde barınma alanı olarak kullanıma bırakılan 16 dönümlük alanda kurulumu başlayan KASABA projesi, ilk etapta 266 yaşam alanını kapsayacak. Samandağ’da ikinci etapta kullanıma bırakılacak alan ile birlikte toplamda 500 yaşam alanı 100 donatı alanından oluşan 600 yapılık Sürdürülebilir Yaşam Merkezi tamamlanacak.

Evler, sosyal donatılar ve çalışma alanları bir arada 

Proje kapsamında devlet kurumlarının kullanıma bırakacağı alan ölçüsünde, her kentte 600 adet olmak üzere toplam 1.800 konteynerden oluşan merkezler oluşturulacak. Barınma amacıyla kurulacak iki oda ve bir banyodan oluşan konteynerler, bir evin tüm temel gereksinimlerini de içeren şekilde hazır olarak teslim edilecek. Diğer konteynerler ise revir, sağlık ocağı gibi sağlık hizmetleri; kreş, derslik gibi eğitim alanları; oyun, kütüphane, kadın merkezleri, yaşlılara özel alanlar, çay ocağı gibi sosyal donatılar; atölye, ticaret, endüstri gibi çalışma alanları ile depo, güvenlik ve yönetim alanlarını kapsayacak. Üç şehirde kurulacak merkezlerde 6 bin kişinin barınma dahil sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması planlanıyor.

İş gücü kaybının önüne geçilmesi hedefleniyor

Kamu kurumları ve yerel yönetimler iş birliği ile hayata geçirilen KASABA projesi kapsamındaki bir diğer önemli hedef de bu merkezlerin kentlerdeki ekonomik faaliyet alanlarına entegre edilmesi olarak belirlendi. Bu kapsamda Ortak İş Birliği Platformu’nun kullanımına bırakılacak alanlarda kurulacak yaşam merkezlerinin bölgelerdeki organize sanayi bölgeleri veya küçük sanayi sitelerine entegre edilmesi de hedefleniyor. Böylece bir yandan bölge halkının hayatlarını yeniden kurmalarına destek olunurken diğer yandan da deprem bölgelerindeki kentlerimizden göçün önlenerek, istihdam ve iş gücü kaybının önüne geçilmesi ve üretimin bölgede kalmasına katkı sağlanması amaçlanıyor. Ayrıca kalıcı konutların tamamlanmasının ardından bu merkezlerin organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi siteleri ile bölgelerdeki çalışanlar için başta afete hazırlık eğitim merkezleri olmak üzere sosyal ve kültürel alanlara dönüşecek şekilde hazırlanabilmesi de öngörülüyor.

İş dünyasından konteyner seferberliği

Samandağ’daki ilk KASABA’da altyapı çalışmaları hızla devam ederken iş dünyası da konteynerlerin alımı için harekete geçti. Denizli Genç İş İnsanları Derneği’nin (DEGİAD) 50, Adana Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin (ADSİAD) 20,  OMEGA Grup’un 10 konteyner bağışı ile başlayan seferberlik kampanyasının yanı sıra barınma ve sosyal alanlar için gerekli tüm eşya ve teçhizatlar da yine iş dünyasının desteğiyle tedarik edilecek.

TÜRKONFED Hakkında: 

Çatısı altında 30 federasyon ve ulusal-uluslararası 300’den fazla dernek üzerinden 60 bini aşkın şirket yer alan TÜRKONFED, üye tabanı ile toplam (enerji dışı) dış ticaretin yüzde 83’ünü, tarım ve kamu dışı kayıtlı istihdamın yaklaşık yüzde 55’ini sağlamaktadır. İstanbul, Batı Anadolu, Marmara ve İç Anadolu, Trakya, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz, Orta Anadolu, Kuzey Anadolu, Doğu Karadeniz, İç Anadolu, Güney Ege, Doğu Marmara, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz, Güney Marmara, Çukurova, Kuzey Marmara, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Güneydoğu, Zafer, İpekyolu, Kapadokya, Mevlana, Doğu, Serhat, Dicle ve Fırat Sanayici ve İş İnsanları Federasyonu’nun yanı sıra Sektörel Dernekler Federasyonu, Moda ve Hazır Giyim Federasyonu, Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu da TÜRKONFED üyeleridir. TÜRKONFED, Avrupalı KOBİ’lerin çatı örgütü olan ve 12 milyon firma ve 55 milyon çalışanı temsil eden Avrupa KOBİ Birliği (SMEunited) üyesidir.

SEDEFED Hakkında:

2004’ten bu yana 46 üye dernek ile 12 bin iş insanı ve firmayı buluşturan ve TÜRKONFED ailesinin bir parçası olan Sektörel Dernekler Federasyonu (SEDEFED), Türkiye’nin en güçlü sektörlerini temsil etmekte, ülkemizin rekabet gücünün artırılmasına ve ekonomi politikalarının yapım süreçlerine içerik ve savunuculuk ölçüsünde yaptığı faaliyetlerle katkı sağlamakta, iş dünyasının sivil toplum örgütlerine katma değer yaratmaktadır. SEDEFED gücünü ve etkinliğini, sektörel derneklerin gönüllü, şeffaf ve bağımsız kimliğinden almaktadır.

Habitat Derneği Hakkında:

1995 yılında Kopenhag Sosyal Kalkınma Zirvesi ve 1996 yılında Birleşmiş Milletler Habitat II Zirvesi için bir araya gelen gençler tarafından 1997 yılında kurulan Habitat Derneği, dijitalleşen dünyayla uyumlu, sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen güçlü ortaklıklar temelinde, toplumsal kapasite geliştirici ve sosyal etki odaklı projeler üreten bir sivil toplum kuruluşudur. Türkiye’nin 81 ilinde binlerce gönüllüsüyle din, dil, ırk, siyasi görüş, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim ayrımı gözetmeksizin, toplumun tüm kesimlerine yönelik çalışmalar yürütmektedir. Dezavantajlı grupların kendilerini gerçekleştirebilmeleri için çağın gerektirdiği dijital becerilerle donanması, fırsatlara erişiminin sağlanması, karar alma süreçlerine katılımının desteklenmesi, toplumsal ve çevresel duyarlılıklarının artırılması konularında çalışmalar yürüten Habitat Derneği, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı desteklemektedir.

Benzer Yazılar