Habitat Derneği, İstanbul Kalkınma Ajansı Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Habitat Derneği’nde “İstanbul Blockchain Okulu Projesi” için

Lot 1: Blockchain Bilgi Bankası İçerik Geliştirme Hizmet Alımı

Lot 2: Blockchain Müfredatı Geliştirme, Eğitmen Eğitimi ve Mentor Eğitimi Hizmet Alımı

Lot 3: Blockchain Hackathonu ve Hızlandırıcı Hizmet Alımı

olmak üzere 3 lot halinde bir hizmet alımı ihalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır.

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası Yeşilce Mah. Çelik Cad. No.41 Kağıthane / İstanbul adresinden veya http://habitatdernegi.org ile http://istka.org.tr  internet adreslerinden temin edilebilir.

İhale kapsamında istekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

Teklif teslimi için son tarih ve saati: 15/01/2019 Saat 14:00 (ihale sonucu)

Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar; http://habitatdernegi.org ile http://istka.org.tr adreslerinde yayınlanacaktır.

Teklifler, 15/01/2019 saat 14:30’da ve Yeşilce Mah. Çelik Cad. No.41 Kağıthane / İstanbul adresinde yapılacak oturumda açılacaktır.