Kız Kardeşim Projesi İletişim Stratejisi Danışmanlık Hizmet Alım Duyurusu

Teknik Şartname

 1. İşin Tanımı

Habitat Derneği tarafından yürütülen ve yönetilen kadınların ekonomik kalkınmasını destekleyen Kız Kardeşim Projesi kapsamında verilecek kurumsal iletişim faaliyetleri, iletişim stratejilerinin oluşturulması ve ayrıca danışmanlık hizmetinin sağlanması ile ilgili tarafların görev ve sorumluluklarını kapsar.
Hizmet alımı yapılacak kuruluş ‘‘Ajans’’, Hizmeti alan kuruluş ‘‘İşveren’’, Kız Kardeşim Projesi ‘‘Proje’’  olarak bahsedilecektir.

 1. İşin Gereği

Ajans, yukarıdaki amaçlar doğrultusunda İşveren ile tam bir işbirliği içinde çalışmayı, yapılacak işin kalitesini korumayı ve yükseltmek için her türlü  çabayı göstermeyi, İşveren’in onayı olmaksızın tanıtımını yapacağı hizmetin doğrudan rakibi olduğu başka ürünlerin tanıtımını yapmamayı taahhüt eder.
Ajansın aşağıda yer alan işleri yerine getirmesi beklenmektedir.

 • İşveren ekibi ile birlikte Proje’nin tanıtımı ve duyurulması için iletişim stratejisi oluşturmak,
 • Basın bülteni ve haber yazıları için proje ortaklarından onay almak,
 • Basın bülteni ve haber yazılarının hedef kitleye yönelik gazete, dergi ve online mecralarda yayınlanması için çalışmak,
 • Sözlü, yazılı ve görsel tüm basın ile Proje menfaati gereği iyi ve kalıcı ilişkiler kurmak,
 • Proje doğrultusunda yapılacak hizmetin rakipleri ile ilgili olarak basında yer alacak haberleri önceden saptamaya çalışmak ve gerekli uyarılarda bulunmak,
 • Proje kapsamında işlenecek konularla ilgili mesaj ve içerikleri belirlemek,
 • Proje kapsamında ilgili hedef kitleye ulaşmak ve istenilen algıyı yaratmak için uygun iletişim araçlarını önermek,
 • Kurum ve markaların hedef kitleler nezdinde bilinirlik ve algısını yaratmak,
 • Yaratılacak algıyı yüksek tutmak amacı ile gerekli ilişkileri sağlamak,
 • Özel iletişim projeleri geliştirmek ve sunmak (özellikle yeni kanallar yaratılması adına kadın çalışmaları yapılan ağlar, fuarlar ve özel davetlerden haberdar etmek)
 • Proje’nin basına ve halka tanıtımıyla ilgili program ve projeleri planlamak,
 • Gündemi takip ederek gerektiğinde iletişim planı haricinde fikir üretecek, genel iletişim stratejisini destekleyecek aksiyonlar almak,
 • Planlama ve uygulama aşamalarının sağlıklı yürütülmesi amacıyla içerik toplantılarını takip etmek ve dönemsel iletişim toplantıları ile sürecin yürütülmesini desteklemek,
 • Medya da oluşabilecek olası negatif algıdan Proje ve ortaklarının zarar görmesini engellemek,
 • Basından gelecek her türlü soru ve görüş talebini hazırlanmak ve ilgili basın mensuplarına iletmek,
 • İstenen hizmetleri gerçekleştirebilmek için yetkin insan gücü ve donanımını sağlamak,
 • Proje değerlendirmesi için aylık olarak kurumsal iletişim raporları sunmak,
 • Proje lansmanı öncesi ve sonrası için her türlü iletişim faaliyetini yürütmek ve raporlamakdır.

Ekteki ‘‘Teklif Formu’’nu doldurarak teklif mektubunuza eklemeyi unutmayınız.
İletişim Stratejisi Danışmanlık Hizmet Alım Teklif Formu’na ulaşmak için tıklayınız.
15.03.2018 tarihi saat 17:00’ye kadar tekliflerinizi satinalma@habitatdernegi.org mail adresine mail ile göndermeniz gerekmektedir.

Benzer Yazılar