Regional Integration Acceleration Program – RIAC Is Looking For Participants

[vc_row][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]

Regional Integration Acceleration Program – RIAC is Looking for Participants

The EU-funded RIAC program aims to promote the integration of refugees into the European labor market with an accelerated and sustainable approach. The basic idea is to accelerate the integration process in certain sectors or companies through the implementation of established small, decentralized units (RIACs).

The project, which is based on parameters such as the employability of refugees, the elimination of gender-specific differences, and the ability to integrate employers, includes long-term and comprehensive training and practices for the participation of refugees in labor force and the promotion of entrepreneurship.

Germany, Denmark, Italy, and a total of eight partners from Turkey have been involved in the project, and each partner contributes to the collective and sustainable implementation of the project by focusing on a main topic.

Participants are being sought for the 1st term of the Regional Integration Accelerators Program which takes 6 months. 108 participants will be accepted. Participants in the first two months of the 1st term will be involved in;

 • Basic Entrepreneurship Trainings
 • Idea Generation Camp
 • Presentation Techniques Training
 • Business Idea Presentation and Mentoring

process and 36 out of 108 participants will be selected for an accelerated 4-month process. In the second period of the program, participants are going to be involved in;

 • Entrepreneurship Camp
 • Entrepreneurship Acceleration
 • Mentoring, Accounting and Company Setup Support
 • Investor Meeting and Support

process.

The applicants are expected to dedicate 1 day per week for training and 1 evening per week for Turkish speaking club for 6 months. The application is open only to refugee participants living in Istanbul.

Click for application

Deadline for application: October 3, 2018, 17:00.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_tta_accordion][vc_tta_section title=”يبحث عن مشاركين RIAC ” tab_id=”1538050640835-591fd061-c97f”][vc_single_image image=”19939″ alignment=”center” onclick=”img_link_large” img_link_target=”_blank”][vc_btn title=”لتقديم طلب الانتساب” link=”url:https%3A%2F%2Fform.jotform.com%2F82672156580966|||”][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Bölgesel Entegrasyonu Hızlandırma Programı – RIAC Katılımcılarını Arıyor !” tab_id=”1538050640858-240d2b38-aa49″][vc_column_text]AB tarafından finanse edilen RIAC programı, mültecilerin Avrupa işgücü piyasasına entegrasyonunu hızlandırılmış ve sürdürülebilir bir yaklaşımla teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Temel fikir, kurulan küçük, merkezi olmayan birimlerin (RIAC’ler) uygulanmasıyla belirli sektörler veya şirketlerde entegrasyon sürecinin hızlandırılmasını sağlamaktır.

Mültecilerin istihdam edilebilirliği, cinsiyete özgü farklılıkların ortadan kaldırılması ve işverenlerin entegrasyon kabiliyeti gibi parametreler üzerinden değerlendirilen proje kapsamında mültecilerin iş gücüne katılımı ve girişimciliğin teşviki için uzun dönemli ve kapsamlı eğitim ve uygulamalar yer almaktadır.

Projeye Almanya, Danimarka, İtalya ve Türkiye’den toplam sekiz ortak dahil olmuştur ve her bir ortak bir ana konuya odaklanarak projenin kolektif ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesine katkı sağlamaktadır.

6 ay sürecek olan Bölgesel Entregrasyonu Hızlandırma Programı’nın 1. Dönemi için katılımcılar aranıyor. 108 katılımcının kabul edileceği 1. Dönemin ilk iki ayında girişimci adayları;

 • Temel Girişimcilik Eğitimleri
 • Fikir Üretme Kampı
 • Sunum Teknikleri Eğitimleri
 • İş Fikri Sunumu ve Mentörlük

sürecine dahil olacak ve 108 katılımcı arasından seçilecek olan 36 katılımcı, sürecin 4 aylık ikinci aşamasına geçerek

 • Girişimcilik Kampı
 • Girişimcilik Hızlandırma
 • Mentörlük, Muhasebe ve Şirket Kurulum Desteği
 • Yatırımcı Buluşması ve Destek

sürecine dahil olabilecektir.

 

Başvuru sahiplerinin 6 ay boyunca haftada 1 gün eğitim ve 1 akşam Türkçe konuşma kulübü için zaman ayırması beklenmektedir. Başvuru yalnızca İstanbul’da yaşayan mülteci katılımcılara açıktır.

Başvuru formuna ulaşmak için tıklayınız.

Başvuru için son tarih: 3 Ekim 2018, saat 17:00’dır.[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][/vc_column][/vc_row]

Benzer Yazılar