Sabancı Hatay Kuluçka Merkezi Projesi Girişimcilik Maratonu İçin Takımlarını Arıyor!

Sabancı Holding’in desteğiyle ve Sabancı Cumhuriyet Seferberliği kapsamında Habitat Derneği tarafından yürütülen Sabancı Hatay Kuluçka Merkezi Projesi; 6 Şubat 2023 depremleri sonrası en çok etkilenen il olan Hatay’da kurulacak kuluçka merkezi ile nitelikli iş gücünü bölgede tutmayı hedefleyerek, uzaktan çalışma ve istihdama imkan sağlayıp; çalışma, kapasite geliştirme ve girişimlere çalışma ortamı oluşturacak olup, yerel kalkınma platformu haline getirerek depremden etkilenen belirli hedef grubun verilecek eğitimler aracılığıyla yeni nesil yetkinlikler kazanmasını; onlara istihdam açısından yeni yollar açmayı ve uzun vadede bölgede ekonomik ve sosyal iyileşmenin sağlanmasını amaçlamaktadır.

Proje kapsamında, Sabancı Hatay Kuluçka Merkezi’nde, Hatay ve Adana’da yaşayan girişimciler, girişimci adayları, üniversite öğrencileri ve gençler için girişimcilik maratonu düzenlenecektir. Hatay’da 3 gün sürecek ve yüz yüze gerçekleştirilecek girişimcilik maratonunda takımlar halinde çalışılacaktır. Fikir kampından seçilen beş takım, üç hafta sürecek online hızlandırma programına dahil edilecektir. Bu hızlandırma programında derinlemesine ve takımların iş fikirleri üzerine ticarileşme, pazara uyum, hukuksal süreçler vb. konularda eğitim ve mentörlük alacaklardır. Hızlandırıcı programı takibinde gerçekleştirilecek Demo Günü’nde başarılı fikir sahibi 2 takım ödüllendirilecektir.

Bu etkinlik, deprem sonrasında Hatay ve Adana bölgesindeki girişimcileri, girişimci adaylarını, üniversite öğrencilerini ve gençleri bir araya getirerek deprem sonrası bölgesel yerel kalkınmayı teşvik ederek yeni iş fikirlerinin ortaya çıkmasını, bunları sunma becerilerinin geliştirilmesini ve iş fikirlerinin ticarileştirilerek pazarda başarılı olmak için gerekli becerileri ve rehberliği sağlayacaktır.

Girişimcilik Maratonu Teması: Afet Sonrası Yerel Sorunlara Teknolojik Çözümler

Alt Başlıklar:

1. Afet Yönetimi:

 •  Önleme ve Risk Azaltma
 • Hazırlık
 • Müdahale ve Yanıt
 • İletişim ve Haberleşme
 • İyileştirme ve Yeniden Yapılandırma

2. Sürdürülebilirlik ve Dayanıklılık:

 • Akıllı ve dayanıklı kentler
 • Sürdürülebilir üretim (sıfır atık, atıkların tekrar hammaddeye dönüştürülmesi, enerji kaçakları vb.)
 • Üretimden atığa gıda sistemi (Gıdada tasarruflu üretim)
 • Ekosistem odaklı gıda üretim modeli
 • Karbonsuzlaşma

3. Yeşil Ekonomi:

 • Yeşil yatırımlar, yeşil fonlar, yeşil kentler
 • Çevresel sürdürülebilirlik alanında dijital dönüşüm
 •  Döngüsel tasarım, döngüsel ekonomi
 • Enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, simülasyon teknolojileri, yapay zeka

4. Üretim ve İstihdam:

a. İşletmelerin tekrar dönüşüm ya da yeniden imalatına yönelik girişim fikirleri

5. Sosyal Girişimcilik

Girişimcilik Maratonu Genel Bilgiler:

Tarih: 24-25-26 Kasım 2023

Saat: Başvurusu olumlu sonuçlanan kişiler ile paylaşılacaktır.

Yer: Hatay Sabancı Kuluçka Merkezi
Hatay Büyükşehir Belediyesi Antakya Kisecik Fuar Alanı Hortikültür Binası (F Kapısı)

Ulaşım: Adana’dan gelecek olan takımların ulaşımları tarafımızca karşılanacaktır.

Konaklama: Üç gün boyunca tüm katılımcılar, Sabancı Hatay Kuluçka Merkezi’nde konaklayacaklardır.

Hedef grup: Girişimciler, girişimci adayları, üniversite öğrencileri, gençler.

Proje Ortakları ve Destekleyiciler: Habitat Derneği, Brisa, Kordsa, Temsa, Teknosa.

Başvuru Koşulları Nelerdir?

 • Girişimcilik Maratonu’na başvurular yalnızca duyurularda bulunan başvuru formu ile kabul edilir. Başka kanallardan yapıldığı iddia edilen başvurular kabul edilmez.
 • Program başvuruları 19 Kasım 2023 saat 23.59’a kadar açık olacaktır. Tüm takımlar, son başvuru tarihine kadar başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurarak Habitat Derneği’ne iletmekle yükümlüdür. Aksi takdirde başvuru tamamlanmamış sayılır. Eksik ve hatalı doldurulan ya da geç gönderilen başvuru formlarına ilişkin Habitat Derneği herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
 • Girişimcilik Maratonunda takımların üye sayısı en az 2 (iki) en fazla 5 (beş) kişi olması gerekmektedir.
 • Program başvuruları en az Önlisans/Lisans programına kayıtlı/mezunu olan, Hatay veya Adana’da ikamet eden tüm katılımcılara açıktır.
 • Program kuralları gereği her bir Takım veya Takım Üyesi yarışmaya sadece 1 (bir) iş fikri ile başvurabilir.
 • Bir kişi birden fazla takımda yer alamaz.
 • Başvuru formunda, yer alan tüm Takım Üyeleri’nin adı, soyadı, doğum tarihi, elektronik posta adresi, cep telefonu, öğrenim durumu, mesleği, üniversite, bölümü ve sınıf bilgileri kayıt aşamasında eksiksiz ve doğru olarak yazılmalıdır. Başvuru formunun doldurulmasının ardından Habitat Derneği tarafından yapılacak bildirimlerin tamamı tüm Takım Üyeleri’ne yapılacak olup, iletişimde başvuru formunda belirtilen elektronik posta adresi ve cep telefon numarası bilgileri kullanılacaktır.

NOT: Kaydınız alındıktan sonra teknik bilgilendirme ile ilgili sizinle iletişime geçilecektir. Katılımınız ile ilgili teknik destek sağlanacaktır.

Sorularınız için nazliavsaroglu@habitatdernegi.org‘a mail atabilirsiniz.

Benzer Yazılar