Yüksek Etki Arayışında Türkiye’de Girişimci Kadınlar Araştırma Raporu Açıklandı

[vc_row][vc_column][vc_column_text animation_delay=”0″]Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Habitat Derneği, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Coca-Cola Türkiye iş birliği ile yürütülen “Kız Kardeşim Projesi” kapsamında hazırlanan “Yüksek Etki Arayışında Türkiye’de Girişimci Kadınlar Araştırma Raporu” 26 Eylül 2020 tarihinde online olarak düzenlenen lansman ile açıklandı. Türkiye’deki girişimci kadınların mevcut durumunu anlamak, onların sorunlarına ışık tutmak amacıyla hazırlanan raporda girişimci kadınların sorunlarına yönelik çözüm önerileri de yer almaktadır.

Kadınların ekonomik hayata katılımı konusunda gerekli bilgi ve becerilerle donatılarak toplumsal ve ekonomik konumlarının güçlenmesi ve ekonomik kalkınmada aktif rol almaları için desteklenmesi amacıyla TOBB, Habitat Derneği, İTÜ ve Coca-Cola Türkiye iş birliği ile yürütülen “Kız Kardeşim Projesi” kapsamında hazırlanan “Yüksek Etki Arayışında Türkiye’de Girişimci Kadınlar Araştırma Raporu” 26 Eylül 2020 tarihinde online olarak düzenlenen lansman ile açıklandı. Türkiye’deki girişimci kadınların mevcut durumlarını farklı yönleriyle değerlendirilmesi amaçlanan “Yüksek Etki Arayışında Türkiye’de Girişimci Kadınlar Araştırma Raporu”nda, girişimci kadınların işlerini büyütmeleri ve yüksek etki yaratmalarının önünde engel teşkil eden konulara odaklanıyor. Kadınların girişimciliğe atılmasının önündeki engellere de yer verilen raporda bölge ve sektöründe fark yaratan, fırsatları değerlendiren, yenilikçi ve etkili girişimci kadınlar yer alıyor.

Yüksek Etki Arayışında Türkiye’de Girişimci Kadınlar Araştırma Raporu, masa başı araştırmalar, ulusal ve uluslararası veri tabanı analizlerinin yanı sıra 35 girişimci kadınla yapılan derinlemesine mülakatlar ve büyük çoğunluğu girişimci kadınlardan oluşan 244 kişinin katıldığı bir çevrimiçi anketin bulguları doğrultusunda oluşturulmuştur.

Raporda öne çıkan veriler şöyle: 

– Türkiye’de 138 bin işveren kadın bulunmaktadır ve bu sayının 5.300’ü yirmiden fazla, 1.730’u ise 50’den fazla kişiyi istihdam etmektedir. 

– İşverenlerin içinde kadınların oranı 2010 yılında % 8,6 iken, 2017 yılında % 11,7’ye yükselerek bir artış içerisinde olduğu görülmektedir. 

– Üniversite mezunu işverenler içerisinde kadınların oranı %19.8’dir. 

– TMMOB üyelerinin sadece % 23’ü kadın üyelerden oluşmaktadır. 

– Ankete katılan girişimci kadınların % 67’si girişimlerini kurmadan önce çalışma hayatında aktif olarak yer aldıklarını, % 47’si benzer alanda çalıştığını ve % 49’u ise yöneticilik deneyimi yaşadığını dile getiriyor.

– Ankete katılan girişimci kadınların % 22’si ideallerini gerçekleştirme, % 20’si ise kendi işini yapma motivasyonu ile hareket ettiğini dile getiriyor. 

– Anket katılan girişimci kadınların yaklaşık % 30’u iş ve aile dengesini kurmakta zorlandığını, % 40’ı ise bu konuda zorlanmadığını dile getirmiştir.

[/vc_column_text][vc_btn title=”Raporu okumak için tıklayın.” color=”mulled-wine” align=”center” button_block=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fhabitatdernegi.org%2Fwp-content%2Fuploads%2Fkk_rapor-min.pdf|||”][/vc_column][/vc_row]

Benzer Yazılar