Dijital Dönüşüm

Bilim Yolunda Genç Adımlar

Proje Hakkında

Bilim Yolunda Genç Adımlar projesi iki farklı modülden oluşmaktadır. Bu modüllerin ilkinde yenilenebilir enerji kaynakları hakkında çocukları bilgilendirmek ve sürdürülebilir yaşam örneklerinden haberdar olmalarına katkı sunmak hedeflenmektedir. Ayrıca her eğitim sonunda kâğıt elektrik devreleri kullanarak grup çalışmasıyla gerçekleşecek bir atölye yapılacaktır. Diğer modülde yenilenebilir enerji kaynakları hakkında çocukların bilgilenmeleri ve 3 boyutlu tasarım amaçlı kullanılan eğitim aracı Tinkercad eğitimi almaları hedeflenmektedir. Aynı zamanda problem çözme becerilerini güçlendirmek ve mevcut durumlara yenilikçi bakış açılarıyla yaklaşmalarına katkı sunmak amacıyla tasarım odaklı düşünme eğitimi verilecektir. 

  • 7-14 yaş arasındaki ilkokul ve ortaokul öğrencileri
  • Habitat Derneği
  • General Electric
  • Yenilenebilir enerji kaynakları
  • Sürdürülebilir yaşam pratikleri hakkında farkındalık içerikleri
  • Tinkercad üzerinden tasarım çalışmaları
  • Tasarım odaklı düşünme eğitimi
  • Kağıt devre kullanarak gerçekleştirilecek atölyeler
  • 81 İl

2023- devam ediyor

İlgili Haberler