fbpx

GEN Türkiye

GEN Türkiye

GEN TÜRKİYE HAKKINDA

GEN Türkiye Platformu, Türkiye’de kurulan hızlı büyüme potansiyeli olan teknoloji tabanlı girişimlerin ve girişimcilerin sayısını artırmak, şirketlerin küresel bağlantılarını kuvvetlendirmek amacıyla kurulmuştur. GEN Türkiye Platformu bu amaç doğrultusunda, ulusal girişimcilik ekosistemini güçlendirmek için ulusal ve uluslararası iş birliklerini geliştirmektedir. GEN Türkiye’nin rotasındaki pusulası Türkiye girişimcilik ekosisteminin GEN’in (Global Enterprunership Network) faaliyet gösterdiği 178 ülkedeki ekosistem bileşenleriyle bağlantısını sağlayan öncü bir platform olmaktadır. GEN Türkiye, Türkiye’deki girişimcilerin geliştirilmesi ve desteklenmesine yönelik faaliyetler gerçekleştirmek ve girişimcilikle ilgili politikaların tasarım süreçlerine küresel bilgi birikimiyle katkı yaparak, Türkiye girişimcilik ekosistemini güçlendirmektedir.

 

GEN Türkiye’nin stratejik hedefleri aşağıda sıralanmaktadır.

  • Global girişimcilik ekosistemi ile Türkiye ekosistemi arasında iletişim kurmak ve Türkiye’yi canlı, dinamik ve öncü bir girişim ekosistemi haline getirmek,
  • Türkiye’de girişimcilik kültürünün gelişmesine katkı sağlamak,
  • Girişimcilik dostu politikaların tasarım ve uygulama süreçlerine dahil olmak, kamudaki karar vericilere bu çerçevede öneriler iletmek,
  • Türkiye’de gelecek vaat eden girişimcileri belirlemek, girişimcilerin finansmana ve diğer destek mekanizmalarına erişimini kolaylaştırmak.

 

Bu hedeflerin doğrultusunda;

  • Başarılı girişimcilerle girişimci adaylarının bir araya geldiği tecrübe paylaşımı ve ilham etkinliklerinin düzenlenmesi,
  • Türkiye’deki girişimcilik ekosistemini geliştirmeye yönelik öneriler için güncel veriye dayalı teknik araştırmaların hazırlanması,
  • Girişimcilerin sahip olması gereken temel yetkinliklerle ilgili eğitimlerin düzenlenmesi
  • Başarılı girişimcilerin görünürlüklerinin artırılması için hackathonlar ve start-up yarışmalarının düzenlenmesi,
  • Girişimci adaylarına yönelik iş planı hazırlama eğitimleri ve iş planı yarışmalarının düzenlenmesi,
  • Başta GEN’in düzenlemiş olduğu etkinlikler olmak üzere uluslararası etkinliklerde Türkiye girişimcilik ekosisteminin güçlü bir şekilde temsil edilmesini sağlamak üzere organizasyonların gerçekleştirilmesi,

GEN Türkiye’nin amaçlarına hizmet edecek diğer tüm faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ya da gerçekleştirilmesine destek verilmesi planlanmaktadır.

GLOBAL GİRİŞİMCİLİK NETWORKÜ (GEN) HAKKINDA

Her Kasım ayında Global Girişimcilik Haftası’nı (GGH) kutlayan kurumlar tarafından oluşturulan, yıl boyunca girişimcilik programlarını ve girişimleri bir araya toplayan, küresel bir girişimcilik ekosistemi oluşturmayı amaçlayan GEN (Global Entrepreneurship Network), 178’den fazla ülkede, insanların fikirlerini ortaya çıkarmasına ve fikirlerini gelecek vaat eden yeni girişimlere dönüştürmesine yardımcı olan bir platformdur.

GEN; girişimciler, yatırımcılar, araştırmacılar, politika yapıcılar ve girişimcilere destek mekanizması sunan kuruluşlar arasında uluslararası iş birliği ve ortaklığı teşvik ederek, yeni istihdam yaratmayı, bireyleri girişimcilik konusunda eğitmeyi, inovasyonu hızlandırmayı ve ekonomik büyümeyi güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Farklı ülkelerdeki çeşitli girişimcilik ekosistemlerine olan erişimleri ve ağları sayesinde GEN, üyelerinin; ekosistem, dil, kültür ve coğrafyaya yönelik en doğru bilgilere, ağlara, topluluklara ve programlara erişmesini sağlamaktadır. GEN girişimcilik alanındaki iyi örnekleri kutlamak, anlamak, desteklemek ve girişimcilik ekosisteminin birbirleriyle ağ kurmasına destek olmayı amaçlamaktadır.

Kutlama: Dünya hiç olmadığı kadar girişimcilere ihtiyaç duyuyor. Ancak her ekosistem dünya çapında ün salmış girişimcilik merkezleri olan Silikon Vadisi, Singapur, San Paolo gibi aynı olgunlukta sahip olamamakta. Global Girişimcilik Haftası ile GEN Platformu, iyi örneklerin dünya çapında görünür olmasını sağlarken, yüksek etkili girişimlerin de kültürel bariyerleri aşarak yeni dinleyici kitlesine ulaşmasını sağlamakta ve yeni girişimcilere ilham olmayı teşvik etmektedir.

Anlama: Her geçen gün veri temelli kamu politikalarına ve büyümeyi destekleyen programlara olan ihtiyaç artmakta. Kamu sektörü, özel sektör ve eğitim kurumlarındaki liderler mevcut kaynaklarla girişimcilik alanında sözcü olsalar da üretilen etkiyi en fazlaya çıkarmak ve girişimcilerin karşılaştıkları engeller ve fırsatları anlamlandırmak için daha güvenilir veriye, analize ve araştırmaya ihtiyaç duyuyor. GEN bu kapsamda Global Girişimcilik Araştırma Networkü (GERN) ve GEN Start-up Nation aracılığıyla girişimcileri destekleyen ve besleyen en iyi politikaların ve programların tespitini amaçlanmaktadır.

Destekleme: Global Business Angels Network, Global Enterprise Registration, Startup Huddle, GEN Starters Club, Startup Open ve diğer programları ile GEN sunmuş olduğu kaynaklar ve etkinlikler ile girişimcilerin her aşamada desteklenmesini ve büyümesini amaçlamaktadır.

Ağ Kurma: GEN, girişimciler, yatırımcılar, politika yapıcılar, araştırmacılar ve girişimcilik alanındaki topluluk liderlerini GEC, GEC+ ve Startup Nations Summit gibi farklı etkinliklerde bir araya getirerek bireyler ve kurumlar arası ağlar kurulmasını kolaylaştırmaktadır.

 

Detaylı bilgi için genturkiye.org adresini ziyaret edebilirsiniz. Soru ve görüşleriniz için genturkiye@habitatdernegi.org adresine mail atabilirsiniz.