MIT The Clubhouse Network

The Clubhouse Network’ün misyonu, yetersiz hizmet alan topluluklardan gençlerin kendi fikirlerini keşfetmek, yeni beceriler geliştirmek ve teknolojiyi kullanarak kendilerine güven inşa etmek için yetişkin danışmanlarla birlikte çalıştıkları yaratıcı ve güvenli bir okul dışı öğrenme ortamı sağlamaktır.

Bugün The Clubhouse Network 21 ülkede 100’den fazla temsilciden oluşan ve yılda 25.000 gence kariyerlerinde başarılı olmalarına, topluluklarına katkıda bulunmalarına yardımcı olmak için kaynaklara ve deneyimlere erişim sağlayan küresel bir topluluktur.

Biz de Habitat Derneği olarak 2019’dan beri The Clubhouse Network’ün Türkiye temsilcisi olarak gençlere eşitlik, teknoloji, kapsayıcılık hakkında çeşitli eğitimler veriyor, atölyeler ve fikir maratonları düzenliyoruz. 1000’e yakın gence ulaşarak hem yüzyüze hem online kapasite geliştirici etkinliklerimizle destekliyoruz.