Sık Sorulan Sorular

Gönüllülük Programı

GÖNÜLLÜLÜK TÜRLERİ

Gönüllü Eğitmen

Eğitim sürecini başarılı bir şekilde tamamlamış ve aldığı eğitimi yerelinde ve online da hedef kitleye aktaran kişilerdir.

Online Gönüllü Eğitmen

Online eğitim sürecini başarılı bir şekilde tamamlamış ve aldığı eğitimi online da hedef kitleye aktaran kişilerdir.

Gönüllü Master eğitmen

Eğitmenlik sürecini başarılı bir şekilde tamamlamış, yerelde, ulusalda ve online da eğitmeni olduğu projenin gelişimine destek veren ve en az 1 yıl boyunca aktif bir şekilde eğitmenlik yapan, yapılan mülakatlar ve eğitimler sonucunda kolaylaştırıcı olmaya hak kazanmış kişilerdir.

Gönüllü Proje Savunucuları

Sosyal sorumluluk alanında yürütülen projelerin yerelde ve online da yaygınlaştırılmasını ve projeler hakkında farkındalık oluşturulmasını sağlayan kişilerdir.

OFİS GÖNÜLLÜSÜ

Projelerin işleyişinde ilgili personele destek olan kişilerdir. Ofis gönüllüleri herhangi bir eğitmen eğitimi veya proje eğitim toplantısına katılmasalar da Habitat Gönüllü Mentörlük sistemi içerisinde tecrübe sahibi olurlar.

Ofis gönüllüsü olmak isteyen adaylar Habitat Derneği’ne gelerek hangi konularda destek olabilecekleri ve ayırabilecekleri zamanı paylaşarak ilgili projeye destek olmaya başlar.

GÖNÜLLÜLÜK SÜRECİ

Gönüllü olmak için yaptığınız başvurular sırası ile aşağıdaki değerlendirmelerden geçer.

• Teknik Eleme: Eğitim duyurusunda belirtilen illerden yapılan ve başvuru formunun tam ve eksiksiz doldurulmuş başvurular teknik elemeyi geçer ve değerlendirmeye alınır.

• Değerlendirme: Teknik elemeyi geçen başvurular, başvuru formundaki açıklamalarına göre değerlendirme aşamasına alınır. Bu aşamada başvuru formlarının ikinci kısmında, proje eğitmeni olmak için gerekli yeterliliğin .Ölçülmesine yönelik soruların cevapları puanlama usulüne göre değerlendirilir.

• Tüm değerlendirmeler sonucunda kontenjan durumuna göre başvuru sonuçları açıklanır ve başvuruları olumlu değerlendirilen katılımcılar eğitime davet edilir.

*18 yaş altı gönüllülerimiz ailelerinden izin kağıdı getirmeleri durumunda projelerimize başvuru yapabilirler.

EĞİTİM MODELİMİZ

Eğitim modelimizde profesyonel olarak eğitici olmayan kişiler hedef grupta olan bireylerin öğrenmelerine yardımcı olmakta, öğretirken kendileri de öğrenmektedir.

Eğitim modelinde bireylerin birbirlerine özdeşimi, sosyal etkileşimi ve iş birlikçi öğrenmelerinden ortaya çıkan sosyal öğrenmeden yararlanılır.

NASIL GÖNÜLLÜ OLABİLİRİM?

Eğitim modelimizde profesyonel olarak eğitici olmayan kişiler hedef grupta olan bireylerin öğrenmelerine yardımcı olmakta, öğretirken kendileri de öğrenmektedir.

Eğitim modelinde bireylerin birbirlerine özdeşimi, sosyal etkileşimi ve iş birlikçi öğrenmelerinden ortaya çıkan sosyal öğrenmeden yararlanılır.

GÖNÜLLÜ TAAHHÜTNAMESİ

Eğitim modelimizde profesyonel olarak eğitici olmayan kişiler hedef grupta olan bireylerin öğrenmelerine yardımcı olmakta, öğretirken kendileri de öğrenmektedir.

Eğitim modelinde bireylerin birbirlerine özdeşimi, sosyal etkileşimi ve iş birlikçi öğrenmelerinden ortaya çıkan sosyal öğrenmeden yararlanılır.

Habitat Derneği

HABİTAT HAKKINDA
Habitat Derneği (Habitat) dijitalleşen dünya ile uyumlu, sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen güçlü ortaklıklar temelinde, toplumsal kapasite geliştirici ve sosyal etki odaklı projeler üreten bir sivil toplum kuruluşudur. 1995 yılında Kopenhag Sosyal Kalkınma Zirvesi ve 1996 yılında Birleşmiş Milletler Habitat II Zirvesi için bir araya gelen gençler tarafından 1997 yılında kurulan Habitat’ın misyonu, dünya gençliği ile Türkiye gençliği arasında iletişim köprüsü kurmaktı.
 
1997 yılından bu yana Habitat, Türkiye’nin 81 ilinde binlerce gönüllüsüyle din, dil, ırk, siyasi görüş, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim ayrımı gözetmeksizin, toplumun tüm kesimlerine yönelik çalışmalar yürütmektedir. Dezavantajlı grupların kendilerini gerçekleştirebilmeleri için çağın gerektirdiği dijital becerilerle donanması, fırsatlara erişiminin sağlanması, karar alma süreçlerine katılımının desteklenmesi, toplumsal ve çevresel duyarlılıklarının artırılması konularında çalışmalar yürüten Habitat, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı desteklemektedir.
Habitat bütün çalışmalarında hükümetler, yerel yönetimler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla çok paydaşlı ortaklıklar kurmaktadır. Beceri geliştirme, girişimcilik ve nitelikli iş gücünün yetişmesine yönelik programlar hayata geçiren Habitat, TOBB Genç ve Kadın Girişimciler Kurulları gibi birçok mekanizmanın oluşmasını desteklemiştir. Ayrıca, Türkiye’nin girişimcilik ekosistemini geliştirebilmek adına 178 ülkede aktif olarak faaliyet gösteren Global Girişimcilik Ağı’nın (GEN Global) bir parçası olan GEN Türkiye’ye öncülük etmekte ve GEN Türkiye idari yönetimini üstlenmektedir.
 
Gücünü Türkiye’nin dört bir yanındaki gönüllülerin pozitif enerjisi ile uluslararası bilgi birikiminden alan Habitat, girişimcilik, dijital dönüşüm, finansal bilinç ve sosyoekonomik uyum alanlarındaki çalışmalarına devam ederken, aynı zamanda Türkiye’nin içinde bulunduğu geniş bir coğrafi bölgede çalışmalarını yaygınlaştırmaktadır. Anadolu’da 13 farklı ilde hayata geçirdiği Yerel Hublar (Topluluk Merkezleri) ile Habitat, sınırları aşmaya hazır toplulukların küresel pazarlara ulaşması için yerel işletmeler ve KOBİ’lerin faydalanacağı bir dizi farklı eğitim, program ve atölye çalışmasına ev sahipliği yapmaktadır. Toplumun ve ekonominin dijitalleşmesine katkıda bulunmaya odaklanan çalışmalarıyla Habitat, aynı zamanda farklı toplulukların ve girişimcilerin bir araya gelebileceği fiziksel bir alan sunmayı hedeflemektedir.
 
HABİTAT NE YAPAR?

Habitat, 1997’den bu yana Türkiye’nin 81 ilinde binlerce genç gönüllüsü ve kurduğu ortaklıklar ve geliştirdiği projeler ile;

Din, dil, ırk, cinsiyet, cinsel yönelim, siyasi görüş ayırımı yapmaksızın toplumdaki tüm dezavantajlı gruplara yönelik çalışır,

Yönetişim, bilişim, finansal bilinç, kırsal kalkınma ve girişimcilik alanlarında kapasite artırıcı projeler uygular,

Yerel, ulusal ve küresel düzeyde kamu politikalarına katkı koyar.

AMACIMIZ & İLKELERİMİZ
AMACIMIZ

Dijitalleşen dünya ile uyumlu, sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen güçlü ortaklıklar temelinde toplumun tüm kesimlerine yönelik kapasite geliştirici ve sosyal etki odaklı projeler geliştirmek.

 
İLKELERİMİZ
  • Şeffaflık
  • Sürdürülebilirlik
  • Hesap verebilirlik
  • Yenilikçilik
  • Kolaylaştırıcılık
  • Eğitimde fırsat eşitliği
  • Toplumsal cinsiyet eşitliği
  • Bilgiye erişim eşitliği
  • Yerel ve eşitlikçi demokrasi
DERNEK TÜZÜĞÜ

TOPLULUK MERKEZLERİ

TOPLULUK MERKEZLERİ
Türkiye’deki farklı topluluklar, sivil toplum kuruluşları, işletmeler, girişimciler ve gazeteciler için ortak bir çalışma ve bilgi paylaşım alanı sunar. Türkiye toplumunun ve ekonomisinin dijitalleşmesine odaklanan eğitim programları ve atölye çalışmaları geliştirir.
FACEBOOK İSTASYON

Türkiye’deki farklı topluluklar, STK’lar, işletmeler, girişimciler ve gazeteciler için ortak bir çalışma ve bilgi paylaşım alanı olmayı hedefleyen Facebook İstasyon, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) ve Habitat Derneği iş birliği ile hayata geçirildi.

Facebook’un Türkiye’deki ilk topluluk merkezi ve ülkedeki en büyük yatırımı olan Facebook İstasyon, çeşitli toplulukların dijital dünyada büyümeleri için gereksinim duydukları kaynak, bilgi ve becerilere erişmelerini, mobil olmalarını ve etkinlik düzenlemelerini sağlayacak desteği sunarak bireyleri birbirine yakınlaştırmayı hedefliyor.

Türkiye toplumunun ve ekonomisinin dijitalleşmesine odaklanan bir dizi farklı eğitime, programa ve atölye çalışmasına ev sahipliği yapan Facebook İstasyon’da verilen eğitimlerin başında dijitalleşme, dijital pazarlama, Facebook ve Facebook ürünleri kullanımı ve çevrim içi güvenlik eğitimleri yer alıyor.

KOBİ’lerin ihracat potansiyelinin artırılmasına ve istihdamın desteklenmesine katkı sağlamayı amaçlayan Facebook İstasyon; Sınırları Aşan KOBİ’ler, She Means Business ve Facebook ile Öne Çıkın programları aracılığıyla Türkiye’deki küçük ve orta büyüklükteki işletmelere, dijital dünyada kendilerini geliştirebilmeleri ve büyümeleri için ihtiyaç duydukları desteği sağlıyor.

Facebook İstasyon bünyesinde farklı hedef kitle ve gruplara yönelik sohbet serilerini de hayata geçiriyoruz.

BÖLGESEL TOPLULUK MERKEZLERİ

Türkiye toplumunun ve ekonomisinin dijitalleşmesine odaklanan eğitimlerin ve programların İstanbul ile sınırlı kalmaması için İstanbul’daki topluluk merkezimiz Facebook İstasyon’un farklı şehirlerdeki uydu merkezlerini açmak için yola çıktık.

Bu doğrultuda, ilki İstanbul’da açılan Facebook İstasyon’un, 13 şehirde daha kurulacak bölgesel topluluk merkezleri ile Türkiye’ye açılıyoruz. Kurulacak bölgesel merkezlerin hedefi, bilgi paylaşımının ve iş birliğinin artırılmasını sağlayan çalışmaların yürütülmesinin yanı sıra ülke ekonomisini ve toplulukları güçlendirmek olacak.

Şimdiye kadar Kırklareli, Denizli, Ankara, Adana, Mersin, Samsun, Van, Trabzon, Bursa ve İzmir’de açacağımız uydu merkezlerinin protokollerini imzaladık. Kalan şehirler için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

FACEBOOK İSTASYON İLE NEYİ AMAÇLIYORUZ?

Habitat Derneği, Facebook ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ortaklığında açılan Facebook İstasyon, Türkiye’deki farklı toplulukların gereksinim duydukları kaynak, bilgi ve becerilere erişmelerini, geniş bir networking imkanına kavuşmalarını sağlamak ve etkinlik düzenlemelerini için alan temin etmek hedefi ile hayata geçirilmiştir.

KOBİ’lerin ve girişimcilerin dijitalleşme yoluyla ulusal ve uluslararası pazarda rekabetçi bir konuma erişmesine katkı koyacak eğitimlere ve etkinliklere ev sahipliği yapan Facebook İstasyon, Türkiye ekonomisinin kalkınmasında rol almak amacı ile yoluna devam etmektedir.

FACEBOOK İSTASYON NASIL BİR MEKAN?

Facebook İstasyon, Türkiye’deki toplulukların, sektör derneklerinin ve özel ve kamu kuruluşlarının ve bireylerin eğitimler, paneller ve çeşitli etkinlikler için bir araya gelebilecekleri bir topluluk merkezidir.

 
BÖLGESEL TOPLULUK MERKEZLERİ POLİTİKA BELGESİ

Facebook İstasyon, Türkiye’deki toplulukların, sektör derneklerinin ve özel ve kamu kuruluşlarının ve bireylerin eğitimler, paneller ve çeşitli etkinlikler için bir araya gelebilecekleri bir topluluk merkezidir.