Dijital Dönüşüm

Akdeniz Gençlik ve Teknoloji Kulübü

Proje Hakkında

Akdeniz Gençlik Teknoloji Kulübü Projesi, 14-16 yaş arası gençlerin Web 2.0 teknolojisi ile tanışması; onların, ortak bir platformda buluşması; bilişim teknolojilerini kullanarak bilgi ve becerilerini arttırmayı ve farklı kültürlerden aynı eğitimi alan gençlerin bilgi alışverişini ve kültür paylaşımını desteklemeyi hedefler.

Projenin ilk aşaması; Türkiye, Portekiz, Fas, Mısır, Yemen, İsrail, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, ve Filistin olmak üzere 9 ülkede uygulandı.

Projenin ikinci aşaması: Türkiye, ……

2007 yılında uygulanmaya başlanan proje, üç temel sütun üzerinde şekillendirildi. Bunlardan ilki, bilişim teknolojileri temelleri eğitimidir. Bu eğitim, günlük yaşamda internet kullanımı ile ilgili bilgileri, internet güvenliğini, temel donanım ve yazılım programlarını kapsar. İkincisi, gençlerin sosyal sorumluluk ve liderlik kapasitelerini geliştirmeye yönelik hazırlanan sosyal müfredattır. Sosyal müfredat ile gençler, demokrasi, çoğulculuk, girişimcilik, liderlik, aidiyet gibi konularda yetkinleştirilir.

Sosyal ve sanal müfredat eğitimlerinde ise gençlerin bazen sınıf ortamında bazen online olarak konu başlıkları üzerinden tartışma, sinema, tiyatro, müzik gibi müfredat dışı yöntemlerle yaratıcılıklarını kullanarak konu üzerinde daha fazla düşünme ve kendilerini sorgulama fırsatı bulması hedeflenir. Bunun yanında hem eğitimler sırasında hem de www.mytecc.com ’daki paylaşım platformu aracılığıyla, Akdeniz Havzası’nda bulunan akranlarının fikirlerini gözlemleyerek sahip oldukları farklılıkların bilincine varabilirler. Projenin son ayağını gençlerin bilişim teknolojilerinin uluslararası terim ve kullanımlarını öğrenmelerini sağlayan tamamlayıcı İngilizce eğitimleri oluşturur.

Eğitimi tamamlayan öğrenciler Cisco Comptia A+ Diploması aldı.

 • Habitat Derneği
 • Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)
 • ICTDAR  (Information & Communication Technology for Development in Arap Region)
 • CISCO
 • Teachers Without Borders
 • 2007 – 2009 (I. aşama)
 • 2011 – 2012 (II. aşama)
  1. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Becerileri
   1. Teknik İngilizce ve Okuma Stratejileri
   2. Web 2 Teknolojilerinde Bireysel ve Grup Çalışmaları
   3. Temel İletişim Teknolojileri
  • Sosyal Beceriler
  1. Kişisel sorumluluk
  2. Grup sorumluluğu
  3. Zaman yönetimi
  4. Çoğulculuk ve eşitlikçi düşünme
  5. Demokratikleşme
  6. Eleştirel düşünme
  7. Gruplar arasında diyalog ve iletişimi geliştirme

İlk aşama: Çapa Anadolu Öğretmen Lisesi ve Şehremini Anadolu Lisesi’nde, 50 öğrenciyle, haftada 2 gün 8 saat olmak üzere eğitimler verildi.

İkinci aşama: Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesinde 18 öğrencinin katılımı ile uygulandı.