Dijital Dönüşüm

Barış Eğitiminin Yaygınlaştırılması Yaklaşımlar

Proje Hakkında

Hayat boyu Öğrenme Programı, Grundtvig Öğrenme Ortaklığı programı kapsamında geliştirilen ‘Barış Eğitiminin Yaygınlaştırılması-Yaklaşımlar, Metodolojiler ve Vizyonlar (Mainstreaming Peace Education-Approaches, Methodologies, and Visions)’ projesi yetişkin ve genç katılımcıların aktif vatandaşlık, uluslar arası diyalog, cinsiyet eşitliği konularında eğitimlere katılmasını ve sivil toplum kuruluşları arasında tecrübe paylaşımını öngörmektedir.

Proje kapsamında, öğrenme ortakları proje ortaklarının toplumsal cinsiyet eşitliği ve güçlendirme, kültürlerarası tolerans ve ötekileştirilen veya göç eden yetişkinlerin toplumsal hayata eşit ve aktif katılımı üzerine proje ortağı ülkelerde düzenlenen etkinliklere katılıp çalışma metodolojilerini yerinde gözlemleme fırsatı yakalamışlardır.

  • Almanya – EIF
  • Fransa – AMSED
  • İngiltere – Asha Centre
  • İspanya – FCV
  • Hollanda – UNOY
  • Türkiye – Habitat Derneği

Eylül 2012- Ağustos 2014

Proje sonucunda, barış eğitiminin etraflıca incelendiği, barış eğitiminin stratejik bir şekilde yaygınlaştırılması hedefiyle yaklaşımlar ve uygulamalar sunan ve proje ortağı sivil toplum kuruluşlarının barış eğitimi üzerine iyi uygulama örneklerine yer veren ‘Barış Eğitiminin Yaygınlaştırılması – Yaklaşımlar, Metodolojiler ve Vizyonlar’ adında eğitim kiti hazırlanmıştır.