Dijital Dönüşüm

Bilgisayar Bilmeyen Kalmayacak

Proje Hakkında

BBK Projesi, Türkiye’de sayısal uçurumun kapatılması, bilgisayar okur-yazarlığı oranının arttırılması ve gençlik istihdamının desteklenmesi hedefi doğrultusunda hayata geçirildi. Özellikle dezavantajlı gençlerin kapasitelerinin Avrupalı gençler standardına yükseltilmesini hedefleyen proje ile Türkiye’de bilgi teknolojileri sektöründeki kalifiye eleman açığının kapatılması da hedeflenir. Proje ECDL ve Windows Office eğitim modülleri ile www.geleceginitasarla.net web portalı üzerinden 81 ildeki 1.000.000 gence internet tabanlı bilgisayar okur yazarlığı konusunda online ve ücretsiz eğitim fırsatları sundu. Bilişimde Hedef 1.000.000 sloganı ile yola çıkan ve üçüncü yılının sonunda eğitim alan kişi sayısının 1.000.809’a ulaştığı projenin yaygınlaştırılması için Türkiye’nin 81 ilinde gönüllü bilişim elçilerinin destekleri ile organize edilen seminerler, proje sunumları, atölye çalışmaları ile projenin ulusal ve yerel tanıtımları gerçekleştirildi. 2011 yılı itibariyle 2. aşaması uygulanan BBK Projesi; özellikle Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı’nın koordinasyonu ile yürütülen,“Ulusal Bilişim Programı’nın da ön hazırlığı niteliğini taşır. Ulusal Program, internet girişimciliği ve e-ticaret, nitelikli insan kaynağı yetiştirme ve istihdam odağında ihtiyaç duyulan alanda uygulama ve toplumsal dönüşüm gibi konuları içerir. Projenin yeni aşaması ile online eğitim sisteminin geliştirilmesi; yeni Bilgi Toplumu Stratejisi ile uyumlu olarak bilişim sektörü, internet girişimciliği ve bilgi güvenliği konularında müfredatların geliştirilmesi; toplumsal dönüşümün desteklenmesi hedefi ile engelliler de dahil olmak üzere farklı dezavantajlara sahip gruplara Bilişim Elçileri aracılığıyla eğitimlerin ulaştırılması; TOBB Genç Girimciler Kurulu işbirliği ile projeden faydalanan gençlere yönelik olmak üzere staj ve istihdam olanaklarının geliştirilmesi ve en az 100 kişinin bu imkanlardan faydalanması hedeflenir.
  • UNDP
  • Türkiye Vodafone Vakfı
  • Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği

2008 – 2012

Viyana’da düzenlenen “e – Inclusion Bakanlar Kurulu Toplantısı”nda, Avrupa Komisyonu Tarafından Coğrafi Katılım Kategorisinde “En İyi 5 Projeden Biri” olarak ödüllendirildi.

  • 1.000.809 online kullanıcı
  • %51’i kadın, %49’u erkek
  • Kullanıcıların yaklaşık %65’i düşük gelirli kişilerden oluşur.