Dijital Dönüşüm

RIAC – Bölgesel Entegrasyonu Hızlandırma Programı

Proje Hakkında

AB tarafından finanse edilen RIAC programı, mültecilerin Avrupa işgücü piyasasına entegrasyonunu hızlandırılmış ve sürdürülebilir bir yaklaşımla teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Temel fikir, kurulan küçük, merkezi olmayan birimlerin (RIAC’ler) uygulanmasıyla belirli sektörler veya şirketlerde entegrasyon sürecinin hızlandırılmasını sağlamaktır.

Mültecilerin istihdam edilebilirliği, cinsiyete özgü farklılıkların ortadan kaldırılması ve işverenlerin entegrasyon kabiliyeti gibi parametreler üzerinden değerlendirilen proje kapsamında mültecilerin iş gücüne katılımı ve girişimciliğin teşviki için uzun dönemli ve kapsamlı eğitim ve uygulamalar yer almaktadır.

Projeye Almanya, Danimarka, İtalya ve Türkiye’den toplam sekiz ortak dahil olmuştur ve her bir ortak bir ana konuya odaklanarak projenin kolektif ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesine katkı sağlamaktadır.

  • 18-55 yaş arası Suriyeli mülteciler

  • Pro Arbeit – Kreis Offenbach – Kommunales Jobcenter
  • KIZ SINNOVA (Almanya)
  • Esbjerg Kommune (Güney Danimarka)
  • Alisei (Orta İtalya)
  • C.I.D.I.S. (Güney İtalya)
  • Habitat (Türkiye)
  • IGAM (Türkiye)

2018 – 2020

Girişimcilik Eğitimleri, Fikir Üretme Kampları, Sunum Teknikleri, Girişimcilik Kampları, Hızlandırıcı, Mentorlük, Muhasebe ve Şirket Kurulumu. İşe Hazırlık Eğitimleri.

İstanbul