Dijital Dönüşüm

Bilişimde Kadın Hareketi

Proje Hakkında

Bilişimde Kadın Hareketi projesinin ana hedefi, özellikle kadınları bilişim eğitimi ve kişisel gelişim programı sayesinde güçlendirmek, iş gücü piyasasına girişlerini kolaylaştırmak, ekonomik bağımsızlıklarını kazanmalarını, toplumsal konumlarını da güçlendirmelerini sağlayarak ülke gelişimine katkı sağlamayı amaçlar.

Proje amacını, üç aşamadan oluşan eğitim modülü ile gerçekleştirir.

Türkiye çapında Bilişim alanında uzman ve ‘Eğitmen Eğitimi’ teknik eğitimlerini başarıyla yerine getiren Master Eğitmenlerimiz, gönüllülük bazında projenin mesleki eğitim kısmını katılımcılara ulaştırırken; projenin eğitim aşamalarını, alanlarında Profesyonel olan İnsan Kaynakları Uzmanları ve Baro Avukatları gerçekleştirir. Böylelikle, Networking Akademisi sektörde ihtiyaç duyulan mesleki eğitimi verirken, kadınlara iş yaşantısına daha rahat bir giriş, entegrasyon ve başarı için gerekli olan kişisel gelişim eğitimleri vererek büyük fayda sağlar.

Katılımcıların yeni kazandığı becerileriyle sadece iş yaşantısındaki konumları iyileşmez, aynı zamanda da kendilerine olan güvenleri artar ve özellikle az gelişmiş bölgelerde toplumsal yaşama entegrasyonları artar. Tüm bu sürecin bir sosyal sorumluluk projesi dahilince gerçekleştiriliyor olması ise katılımcılardaki gönüllülük bilinçlerini geliştirerek toplumsal fayda yaratmaya teşvik eder. Tüm bunların sonucunda, katılımcı kadınların sosyal ve ekonomik statüleri de gelişir.

BKH proje kapsamında açılan her Eğitmen Eğitiminde, 10-20 arası kadının eğitilmesi ve her ay Türkiye’nin farklı bir ilinde eğitimlerin düzenlenmesi planlanır. CISCO Networking Academy Eğitmeni olarak eğitim alan kadınlar, daha sonra bölgelerindeki diğer kadınlara bu eğitimi ücretsiz olarak ulaştırmayı taahhüt ederler.

Proje ilk etapta İstanbul, İzmir, Denizli, Adana, Diyarbakır ve Artvin olmak üzere Türkiye’nin altı ilinde uygulandı.

Katılımcı talepleri ve eğitmen sayımızın verilecek olan Eğitmen Eğitimlerine paralel olarak artması neticesinde, Bilişimde Kadın Hareketi Bilişim Teknolojisi Temelleri Eğitmen Eğitimleri diğer illerde de yürütülmeye başlanacaktır.

Projeye Bağlı Diğer Aktiviteler:

Proje uygulama sırasında başka aktiviteler de yapılması planlanır. CISCO Network Uzmanlarının global ve yerel olarak değerlendirecekleri sektörel gelişmeleri, bilişim teknolojisi konusundaki çalışmaları ve bilgisayar/ağ teknolojisi üzerindeki teknik konular üzerinde konuşacakları web üzerinden seminerler her eğitim süresince düzenli olarak yapılır.

Proje sonucunda etkinin ölçülebilmesi için Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi’yle ortaklaşa yürütülen bir çalışma ile anket düzenlenmesi ve eğitimin katılımcılar üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi planlanır.

 • Habitat Derneği
 • Cisco

Kasım 2011 – Kasım 2012

 • Bilişim Teknolojileri Temelleri Müfredatı: PC Donanımı ve Yazılımı v4.0

  • Temel bilgisayar kullanım becerilerine sahip öğrenciler için geliştirildi.
  • Uygulama Süresi: 70 saat
  1. Kişisel Bilgisayar Giriş
  2. Güvenli Laboratuar Yordamları ve Araç Kullanımı
  3. Bilgisayar Montajı
  4. Koruyucu Bakım ve Sorun Giderme
  5. Temel İşletim Sistemleri
  6. Temel Dizüstü Bilgisayarlar ve Taşınabilir Cihazlar
  7. Temel Yazıcılar ve Tarayıcılar
  8. Temel Ağlar
  9. Temel Güvenlik
  10. İletişim Becerileri
  11. Gelişmiş Kişisel Bilgisayarlar
  12. Gelişmiş İşletim Sistemleri
  13. Gelişmiş Dizüstü Bilgisayarlar ve Taşınabilir Cihazlar
  14. Gelişmiş Yazıcılar ve Tarayıcılar
  15. Gelişmiş Ağlar
  16. Gelişmiş Güvenlik
   1. Özgeçmiş Oluşturma ve Mülakat Teknikleri Eğitimi (3 saat)
   2. İş Kanunu ve Medeni Hukuk konularında Hukuki Eğitim (3 saat)
 • 53 eğitmen
 • 230 katılımcı