Dijital Dönüşüm

Çocuk Sosyal – Finansal Eğitimi

Proje Hakkında

UNICEF Türkiye kısa süreli ulusal kurumsal danışmanlık çalışmasının temel amacı Türkiye’deki ilköğretim kurumları (1-8. sınıflar) için ÇSFE müfredat dışı etkinlik ve materyallerinin geliştirilmesidir. Habitat Derneği uzmanları bu kapsamda ilköğretim kurumları tüm paydaşlarının kullanacağı ÇSFE araçlarının (ÇSFE müfredat dışı etkinlik kitapları/kitapçıkları ve materyalleri, öğretmen kılavuz kitapları, aileler için el kitapları) geliştirilmesi, geliştirilen programın etkililiği ve yararlılığı da uygulama aşaması sırasında/sonrasında değerlendirmeye tabi tutulmasına yönelik araçlar geliştirmiştir. Programda öğretmenlerin ve okulların uygulama aşamasına hazırlanmaları açısından ayrıca web temelli bir öğretmen eğitimi modülü öngörülmüştür.

 

Çalışmanın nihai amacı, ÇSFE ile ilgili bilgilerin, becerilerin ve tutumların Türkiye’deki ilköğretim (1-8. sınıf) öğrencilerine aktarılması, böylece öğrencilerin ellerindeki kıt finansal kaynakları daha etkili olarak kullanma yollarını kavramaları ve ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayacak finansal hizmetleri ve ürünleri tercih etmelerinin sağlanmasıdır. Bu çalışma çerçevesinde hazırlanan programın (etkinlikler, araçlar, materyaller ve eğitim modülleri), çocukların kendi yaşamları üzerindeki denetimlerini arttırması, özgüvenlerini arttırması ve kendilerini etkileyen sosyal meselelere dâhil olmada onları özendirmesi umulmaktadır. Dolayısıyla bu çalışma Türkiye’deki tüm çocuklar için daha iyi bir gelecek kurulması açısından önem arz etmektedir.

  • 7 – 14 yaş arası çocuklar.