Dijital Dönüşüm

Genç Dostu Kentler Endeksi

Proje Hakkında

Genç Dostu Kentler Endeksi (GDKE) projesi, Mart 2016 – Mart 2018 dönemine yönelik İsveç Başkonsolosluğu desteği ile gerçekleştirilmektedir. Ortak Gelecek İçin Diyalog Derneği ortaklığında yürütülecek proje, temel olarak kapasite gelişimi ve katılım hakları temelinde farkındalık yaratmayı, gençliğin (yerel) karar alma süreçlerine dâhiliyetini ve kentlerine olan aidiyetini artırmayı, gençler için daha yaşanabilir kentler yaratmayı ve gençliğin katılımını sürdürülebilir kılmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda proje, merkezi ve yerel yönetimlerin gençliğin ihtiyaçlarını ve önceliklerini görebileceği, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör çalışmaları için altlık olabilecek, katılım konusunda bir destek mekanizması ve temel bir araç ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Projenin hedef kitlesini, 18-30 arası farklı sosyal gruplardan gençler ve yerel karar alıcılar oluşturmaktadır.

    • Habitat Derneği
    • Ortak Gelecek Icin Diyalog Dernegi

    Ulusal Gençlik Parlamentosu

    İsveç Başkonsolosluğu’nun desteği ile

Mart 2016 – Mart 2018

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bartın, Bingöl, Denizli, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, İstanbul/Kartal, İzmir/Bornova, Kayseri, Kırklareli, Manisa, Muş, Samsun, Siirt, Tekirdağ, Trabzon.