Dijital Dönüşüm

Genç Dostu Kentler

Proje Hakkında

Proje, pilot kentlerde: genç dostu kent kavramını geliştirmeyi, gençlerin ihtiyaç, talep ve önerileri doğrultusunda yerel gençlik politikalarının oluşturulmasını, etkin gençlik katılımı için kapasite geliştirmeyi hedefler.

Projenin hedef kitlesini, 18-30 arası farklı sosyal gruplardan gençler ve yerel karar alıcılar oluşturmaktadır.
  • İsveç Başkonsolosluğu, İstanbul
  • Habitat Derneği
  • Ulusal Gençlik Parlamentosu
  • Gençlik ihtiyaç ve önceliklerinin öğrenilmesine yönelik odak grup görüşmeleri, yerel karar alıcılarla mülakatlar
  • Gençlik ihtiyaç ve önceliklerinin ölçülmesine yönelik çalıştay
  • Gençlerin kentlerindeki karar alma süreçleri hakkında bilgilenmesi, ilgili süreçleri izlemesi ve kararları etkilemesine yönelik farkındalık yaratıcı ve bilgilendirici sunum/anlatım
  • Gençlik ihtiyaç ve önceliklerine yönelik politika önerme çalıştayı
  • Genç Dostu Kent endeksi oluşturulmasına yönelik atölyeler
Denizli, Isparta, Kuşadası, Rize, Siirt

Aralık 2014 – Kasım 2015