Dijital Dönüşüm

Güneydoğu Anadolu Gençlik için Sosyo-Ekonomik Gelişim Programı

Proje Hakkında

Güneydoğu Anadolu Gençlik için Sosyal Gelişim Programı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yetersiz öğretim ve mesleki eğitim olanakları, yüksek düzeyde işsizlik, sosyal ve kültürel etkinliklerin ve boş zamanları değerlendirme mekanlarının yetersizliği gerekçeleri ile Mayıs 2001 ve Ağustos 2006 tarihinde yürütülmüştür. Projenin sahibi Türkiye Cumhuriyeti ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, yürütücü kuruluşu Başbakanlık GAP Bölge Kalkınma İdaresi, uygulayıcı kuruluşu ise Habitat Derneği’dir.

Program GAP bölgesinde yerel gençlik ve kültür evleri kurulması yoluyla gençliğin örgütlenmesini, sosyal ve kültürel etkileşim platformları oluşturmayı ve gençliğin yerelde karar alma mekanizmalarına katılımı ile gençliği yapabilir kılmayı hedeflemektedir.

Gençlik için Sosyal Gelişim Programı kapsamında kurulması hedeflenen 9 Gençlik ve Kültür Evi Diyarbakır, Mardin, Adıyaman, Şanlıurfa, Batman, Şırnak, Kilis, Gaziantep ve Siirt’te kurulmuştur. Gençlerin dışa açılımı açısından Gençlik ve Kültür Evleri önemli bir fonksiyon üstlenmektedir. Proje planlamasında 3 yıl boyunca her bir Gençlik evine ortalama 400 gencin üye yapılması ve çeşitli etkinlikler ile 9000 gence ulaşılması hedeflenmişken, Güneydoğu Anadolu Gençlik için Sosyal Gelişim Programı ile 5 yılda 50,000’den fazla gence ulaşılmıştır. Ayrıca bu dönem sürecinde Gençlik ve Kültür Evlerini temsilen 100’den fazla genç Türkiye’deki çalışmaları Avrupa, Akdeniz ve Orta Doğu’daki akranları ile paylaşma fırsatı yakalamıştır.

Güneydoğu Anadolu Sosyal Gelişim Programı Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde önemli bir altyapı oluşturmaktadır. Sosyal ve kültürel aktivitelerden yoksun olan bölgede, kendi başına karar verebilme, arkadaşlık yeteneklerinin geliştirebilmesi, çatışan değerleri uzlaştırma, meslek seçimini yapabilme ve öz kimliğine ulaşabilme yolunda katkı sağlamaktadır. Bölgeden gençler bölgesel, ulusal ve uluslararası eğitimlere, AB Gençlik değişim programlarına ve uluslar arası gençlik zirvelerine katılmaktadırlar.

Bunların yanı sıra projenin 2005 yılında başlayan ikinci aşaması ekonomik gelişim ve istihdamı da hedeflemiştir. Bu kapsamda bölgeden gençlere staj olanakları, e-mentörlük fırsatları sağlanmakta ve mesleki eğitimler verilmektedir. Projenin “Gençlik için Sosyo-ekonomik Gelişim” adıyla tanımlanan ikinci aşamasında gençlik ve kültür evleri AB Gençlik Programı tarafından desteklenen 11 proje uygulamıştır. Bu projeler ile Gençlik ve Kültür Evleri almış oldukları eğitimler sonucunda bölgedeki gençlik çalışmalarına program dışı kaynak sağlamıştır.

Gençlik için Sosyal Gelişim Programı kapsamında geliştirilen yeni projeler ile de bölgedeki gençlerin sorunlarına çözümler geliştirilmiştir. E-koçluk programı ile farklı meslek gruplarından profesyonel kişiler şimdiye kadar 30 gence mesleki danışmanlık yapmıştır. Staj programı kapsamında ticaret ve sanayi odaları ile görüşülerek gençlere staj imkanı sağlanmıştır. 10 genç bölgede çeşitli şirketlerde staj yapmış, bu gençlerden 8 tanesi de istihdam edilmiştir. Ayrıca Siirt’te Siirt Valiliği, TC Başbakanlık GAP Bölge Kalkınma İdaresi, Sancar Denim A.Ş. ve Habitat için Gençlik Derneği arasında geliştirilen protokol çerçevesinde Sancar Denim A.Ş. Fabrikalarında 600 genç daha sonrasında istihdam edilmek üzere mesleki eğitim kursları almıştır.

Gençlik için Sosyal Gelişim Programı gençleri YG-21 Ulusal Gençlik Parlamentosu çalışmalarına aktif olarak katılmaktadır.

  • Habitat Derneği
  • Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)
  • Başbakanlık GAP Bölge Kalkınma İdaresi

2001 – 2006