Dijital Dönüşüm

Habitat Bilişim Akademileri

Proje Hakkında

Temel bilgisayar, web tasarımı, yazılım geliştirme ve ağ kurma eğitimlerinin yanı sıra finansal bilinç, katılım, gençlik hakları, genç sanat, müzakere arabuluculuk, Ayrımcılık ve Yeni Medyada nefret söylemi, teknoloji ve girişimcilik, kadın İçin Teknoloji gibi eğitimleri ulaştırır. T.C. Kalkınma Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Microsoft Türkiye ve Habitat ortaklığında yürütülen Bilenler Bilmeyenlere Bilgisayar Öğretiyor projesi kapsamında yerel yönetimler ile yapılan ortaklıklar Habitat Bilişim Akademileri 24 İl’de kuruldu. Akademiler farklı hedef kitleleri ve paydaşlara yönelik olarak temel bilgisayar, web tasarımı, yazılım geliştirme ve ağ kurma eğitimlerinin yanı sıra finansal bilinç, katılım, gençlik hakları, genç sanat, müzakere arabuluculuk, Ayrımcılık ve Yeni Medyada nefret söylemi, teknoloji ve girişimcilik, kadın İçin Teknoloji gibi eğitimleri ulaştırır.
Bu eğitimlerle, gençlerin kapasitelerinin geliştirilmesi ve akademilerin yerel eğitim merkezlerine dönüşmesi hedeflenir. Bilenler Bilmeyenlere Bilgisayar Öğretiyor Projesi’nin hedeflerinden biri de bilişim sektöründe uzman açığının mevcut olduğu ülkemizde nitelikli ve kalifiye gençlerin yetiştirilmesine katkı sağlanması amacıyla Bilişim Akademileri’nin kurumsallaşmasını desteklemektir. Akademiler, faaliyetlerini yerel yönetimler tarafından tahsis edilen bilgisayar laboratuarlarının da yer aldığı merkezi mekânlarda sürdürür. Eğitimlerin organizasyonu, eğitmen takımının yetiştirilmesi, akademi müfredatlarının geliştirilmesi ve gerekli yazılımların ücretsiz olarak sağlanması konularında da Habitat destek verir.
  • Habitat Derneği
  • T.C. Kalkınma Bakanlığı
  • Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı
  • Microsoft Türkiye