fbpx

Dijital Dönüşüm

Değişen ve gelişen dünyada bilgiye ulaşım kanallarının kullanımını yaygınlaştırarak, bireylerin dijital becerilerini geliştirecek eğitimlerle, dijital haklar konusunda toplumun bilgi ve farkındalığının artmasını hedefleyen proje ve/veya kampanya geliştirir.

Programa Ait Projeleri Gör

Finansal Bilinç

Mali kaynakların doğru planlanmasını ve yönetimini, kayıt dışı ekonomi ile mücadele konularında bilgi sahibi olmalarını ve finans hizmetlerini doğru kullanım farkındalığını hedefleyen proje ve/veya kampanya geliştirir.

Programa Ait Projeleri Gör

Girişimcilik

Girişimcilik algısının gelişimini, yenilikçi fikir üretiminin artışını ve sürdürülebilir iş modellerinin yapılandırılmasını hedefleyen proje ve/veya kampanya geliştirir. Aynı zamanda girişimcilerin mentor ve yatırımcılar ile buluşmasında aracı olur, projeler dahilinde kuruluş ve geliştirme hibeleri sağlar.

Programa Ait Projeleri Gör

Sosyoekonomik Uyum

Mültecilerin ekonomiye katılım ve katkılarını sağlamak, sosyal hayata uyumu desteklemek amacıyla girişimcilik, iş geliştirme ve istihdamı hedefleyen proje ve/veya kampanyalar geliştirir.

Programa Ait Projeleri Gör

Topluluk Merkezleri

Programa Ait Projeleri Gör