Dijital Dönüşüm

Habitat Sosyo-Ekonomik Kalkınma Programı

Proje Hakkında

Proje Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP)’ın geçtiği 3 il, yaklaşık 90 köy ve kasabada sosyal ve ekonomik kalkınmanın desteklenmesi hedefi ile geliştirilmiştir. Proje bölgedeki beşeri sermayenin geliştirilmesini destekleyici eğitim ve faaliyetleri ile çocuk ve gençlerin toplumsal hayata, yetişkinlerin ekonomik hayata aktif katılımını güçlendirecektir. Toplam 13.500 kişinin faydalanacağı güçlendirme faaliyetleri sosyal ve finansal eğitim, teknoloji ve girişimcilik becerilerinin geliştirilmesine odaklanmaktadır. 1 karavan ortamında yapılandırılacak mobil eğitim merkezleri ile TANAP’ın kapsadığı kırsal bölgelerde 4.500 yararlanıcıya ulaşılacakken, ilçe ve il merkezlerinde gönüllü eğitmenler aracılığı ile 9.000 kişiye eğitimler ulaştırılacaktır.

Proje yeni iş fikirlerini destekleyecek ve bölge halkının varolan ürünlerini satış pazarını genişletecek kooperatifleşme programı ile bölge sahiplerine yerel sorun ve ihtiyaçlara yönelik çözümleri geliştirme ve uygulama fırsatı sağlayacaktır. Bu hedef doğrultusunda TANAP güzergahındaki bölgelerde yenilikçi fikir ve iş geliştirme süreçleri desteklenecek, proje süresince toplam 18 iş fikrinin kooperatifleşmeye erişimi sağlanacaktır. Kooperatifleşme sürecinde desteklenecek iş fikirleri teknik destek ve mentorlük hizmetleriyle güçlendirilecektir. Bu faaliyetler ile yeni istihdam alan ve fırsatları da yaratılacaktır.

Proje kapsamında gerçekleştirilecek pazar analizi çıktıları doğrultusunda bölgedeki farklı sektörel alanlarda yenilikçi üretim ve turizmi geliştirme yönünde alt bölgelere yönelik özelleştirilmiş strateji ve eylem planları geliştirilecektir.

Programın Uygulandığı Bölgedeki;
  • Çiftçiler,
  • Çocuklar,
  • Engelliler,
  • Kobi ve İşletmeler
  • Kooperatifler
  • Habitat Derneği
  • TANAP
Proje kapsamında verilecek eğitimler: – Sosyal Beceriler Eğitimi – Finansal Beceriler Eğitimi – Teknoloji Becerileri Eğitimi – Geçim Becerileri Eğitimi

Ardahan, Erzurum, Kars.

Şubat 2017 – Şubat 2019