Dijital Dönüşüm

Hedefi Olan Kadına İnternetle Hayat Kolay

Proje Hakkında

2014 yılından beri devam eden İnternetle Hayat Kolay Projesi, toplumda online hayat ile tanışmamış, dijital dönüşümünü tamamlayamamış kesim için internet kullanımı konusunda temel bilgi eksikliğini gidermeyi amaçlamıştır. Bu amaçla beraber, bireylerin dijital yaşama geçişleri konusunda kapasitelerini eğitimler aracılığı ile geliştirmeyi hedeflemiştir. Proje kapsamında 2014-2019 yılları arasında 50.000 kişiye yüz yüze eğitimler ile ulaşılmıştır. Bu faydalanıcıların %61’ini kadın katılımcılar oluştururken %39’unu erkek katılımcılar olmuştur. Proje 2014-2019 döneminde başarıyla amacına ulaşmış ve bireylerin bilgi iletişim teknolojilerine erişim imkanlarının artmış olduğu veriler ile doğrulanmıştır.

6 yıldır devam etmekte olan proje, Eylül 2019’da da yeni hedeflerle eğitimlerine devam edecektir. Ekonomik büyümede sürekliliğin sağlanması, sosyal kalkınma ve sosyal adaletin tam olarak gerçekleşmesi, sürdürülebilir kalkınmanın önemli bir unsuru olan kadınların işgücüne katılımı ve istihdamı ile mümkün olacaktır. Günümüz Türkiye’sinde ise kadınların istihdama katılımının ve dijital becerilerinin erkeklere oranla düşük olduğu raporlarla doğrulanmaktadır.

Bu kapsamda 2014 yılından beri devam eden İnternet ile Hayat Kolay Projesi, ikinci fazında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Habitat Derneği ve Türk Telekom ortaklığında kadınların bilgi ve iletişim teknolojileri, e-hizmetler ve e-ticaret gibi konularda bilgi birikimlerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

İnternetle Hayat Kolay Projesi kapsamındaki yeni eğitim içerikleri ile kadınlar öncelikle kendini geliştirme ve gerçekleştirme fırsatı bulacak, içindeki girişimcilik potansiyelini açığa çıkararak istihdama katkı sağlayacak bireyler konumuna gelecektir. 2019-2020 yılları içerisinde İnternetle Hayat Kolay Projesi Eğitim Müfredatı ile 81 ilde 5.000 kadına eğitim verilmesi hedeflenmektedir. Eğitimlerinden yararlanan kadınlar arasından 500’ü ile Tasarım Odaklı Düşünme Atölyeleri gerçekleştirilmesi ve devamında 100 tanesine mentorluk desteği verilmesi planlanmaktadır.

18 yaş üzeri kadınlar

  • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
  • Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)
  • Habitat Derneği
  • Türk Telekom

2014-2019

  • Dijital Okuryazarlık
  • Dijital Pazarlama
  • Tasarım Odaklı Düşünme Atölyesi