Dijital Dönüşüm

İstanbul Blockchain Okulu

Proje Hakkında

Projenin genel amacı; İstanbul’da bilişim sektörünün ve katma değeri yüksek Blockchain temelli teknoloji pazarının büyümesine katkı sağlamaktır.

Geleceğin dönüştürücü teknolojilerinden biri olarak görülen Blockchain temelli teknoloji ve bilişim kaynaklarının güçlendirilmesi, bu yeni teknoloji altyapısının hızlı adaptasyonuna yardımcı olacak; başta teknoloji ve finans sektörleri olmak üzere endüstride yeniden yapılanma sürecini hızlandıracak; kentteki genç potansiyelinin teknoloji üretimi ve yazılım ihracatı için değerlendirilmesini destekleyecektir.

Blockchain teknolojisi, bilişimin seyrini değiştiren bir yapıya sahip ve çoğu uzman tarafından geleceğin en önemli buluşları arasında gösterilmektedir.

Türkiye’nin de bu küresel dijital dönüşüm sürecinde etkin rol alabilmesi Blockchain ve ilgili teknolojilerde halen dünya genelinde ihtiyaç duyulan kalifiye insan gücü yetiştirmesine dayalıdır. Türkiye’nin veri çağına ayak uydurabilmesi ve teknoloji ihracatını artırmasını desteklemek için Blockchain ve ilgili teknolojiler odağında beceri havuzunun geliştirilmesi, akademik bir Blockchain Uzmanlık,  Okuryazarlık ve Mentorluk müfredatının oluşturulması ve Uzman açığını kapatılması için hazırlanan bir projedir.

  • Lise ve Üniversite Öğrencileri,
  • Yeni Mezunlar
  • Habitat Derneği
  • Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği
  • İstanbul Kalkınma Ajansı

Ekim – 2018 – Nisan – 2020

  • Uzmanlık Eğitimleri
  • Okuryazarlık Eğitimler
  • Mentor Eğitimleri yer almaktadır

İstanbul