Dijital Dönüşüm

KariyerİST

Proje Hakkında

İstanbul genelindeki üniversitelerin, özellikle 3. ve 4.sınıf öğrencileri ve yeni mezunları hedefleniyor. Proje kapsamında İstanbul Mülkiyeliler Vakfı ve Kültür Üniversitesi’nde kurulacak olan Kariyer ve Girişimcilik Merkezi’nde gençlerin yaratıcılık, yenilikçilik ve girişimcilik kapasitelerinin artırılması, özgüveni yüksek, beceri ve yetkinliklerini sürekli geliştiren gençlere sağlıklı kariyer planlaması konusunda yönlendirme ve bilgilendirme yapılması amaçlanıyor.
    • İstanbul Mülkiyeliler Vakfı
    • Kültür Üniversitesi
    • Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği

    (İstanbul Kalkınma Ajansı hibe programı desteği ile)

2012 – 2013