Dijital Dönüşüm

Suriyeli Kadınların, Kız Çocuklarının ve Ev Sahibi Toplumun Dayanıklılığının Artırılması

Proje Hakkında

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen UN Women ortaklığında Habitat Derneği tarafından yürütülen Suriyeli Kadınların, Kız Çocuklarının ve Ev Sahibi Toplumun Dayanıklılığının Artırılması Projesi, Suriyeli ve ev sahibi kadınların ve kız çocuklarının sosyal uyumunu ve yaşam becerilerini, iki ana program uygulayarak arttırmayı hedefliyor: Sosyal Uyum Programı ve Beceri Geliştirme Programı.

Proje illerinde (Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis ve İstanbul) kentsel gezi turları, müze ziyaretleri, iş fuarı ziyaretleri ve gastronomi fuarı ziyaretleri gibi sosyal adaptasyon ve kültürel bilgilendirme aktivitelerinin düzenlenecek. Bu sadece her iki toplumun sosyal entegrasyonunu kolaylaştırmakla kalmayacak, aynı zamanda toplumsal katılım yoluyla kadınların ve kız çocuklarının özgüvenini geliştirecek ve iki toplumun kadınları arasındaki dayanışmayı artıracak.

Aynı zamanda Sosyal Finansal Farkındalık, Temel Kodlama, Finansal Okuryazarlık, Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk ve Kariyer Planlama konularında gerçekleşen eğitim ve atölyeler ile hedef grubun yaşam becerilerinin de artırılması hedeflenmektedir.

Suriyeli Kadın, Kız Çocukları, Ev Sahibi topluluk

  • Habitat Derneği
  • Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UNWOMEN)
Ağustos 2019- Haziran 2020

SOSYAL UYUM:

  • Sosyal Uyum
  • Sosyal Uyum için Kültür Aktiviteleri

 

YAŞAM BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ:

  • Sosyal ve Finansal Beceri Geliştirme Eğitimi (Eğitmen Eğitimi ve Yerel Eğitim)
  • Kodlama Eğitimi (Eğitmen Eğitimi ve Yerel Eğitim)
  • Çatışma Çözümü ve Sosyal Arabuluculuk Eğitimi (Kolaylaştırıcı Eğitimi ve Yerel Atölyeler)
  • Kariyer Planlama Eğitimi Ve İlham Buluşmaları
İstanbul, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa.