Dijital Dönüşüm

Tekno Kadın

Proje Hakkında

Tekno Kadın programı Türkiye’de kadınların bilgisayar ve interneti daha etkin kullanmaları, teknoloji sayesinde kendilerini geliştirmeleri ve girişimcilik ruhu kazanmalarına katkı sağlamayı hedefledi.

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü’nce yayınlanan Türkiye’de Kadının Durumu Aralık 2010 raporu, Türkiye’de kadının konumu hakkında çarpıcı bilgileri ortaya koyuyor. Rapora göre ülkemizde kadınların işgücüne katılım oranları düşük ve yıllara göre azalma gösteriyor. Kadınların 1990′da yüzde 34.1 olan işgücüne katılma oranı, 2004 yılında yüzde 25.4, 2009 yılı için yüzde 26 olarak gerçekleşti. Her 100 kadından sadece 12.8′si kendi işinin sahibi olarak çalışıyor. Kadınların yüzde 51.1′i herhangi bir ücret ya da yevmiye karşılığında, yüzde 34.8′i ücretsiz aile işçisi (ev hanımı) olarak çalışıyor. Raporda kadın emeğine vasıf kazandırabilmek için örgün eğitim yanında bilgi ve beceri geliştirmeye yönelik yaygın eğitime ihtiyaç bulunduğu da vurgulanıyor.

Teknolojinin hızla değiştirdiği günümüz modern dünyasında hayatın ritmine ayak uydurabilmek için kadınların bilgisayarla tanışmaları ve iletişim teknolojilerinden etkin şekilde yararlanmaları gerekiyor. Türkiye’nin neresinde olurlarsa olsunlar, ev kadını, iş kadını, öğrenci, emekli, kadınların modern çağa ayak uydurmak için bilişim teknolojilerini çok daha etkin biçimde kullanmaları gerekiyor.

Kendini geliştiren, içindeki potansiyeli ve enerjiyi açığa çıkaran kadınların öncelikle kendilerine, çocuklarına ve ailelerine, ardından da topluma daha faydalı olacağına inanıyoruz. Tekno Kadın Programıyla Habitat kadınların teknoloji ve girişimcilik konusunda kapasitelerinin geliştirilerek iş hayatına aktif katılımını hedefler.

Programın birinci yılında gerçekleştirilen eğitmen eğitimleriyle 33 ilden, Kent Konseyi Gençlik Meclisi, üniversite toplulukları ve çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcisi gönüllü eğitmenler aracılığıyla toplamda 1040 kadına teknoloji destekli girişimcilik eğitimi ulaştırıldı.

Tekno Kadın Programı kendini geliştirmek isteyen her yaş ve her meslekten 1040 kadının teknolojiyle yakınlaşmasını, teknolojiyi günlük hayatında daha iyi kullanır, teknolojiden daha fazla yararlanır hale gelmesini ve ekonomiye etkin katılımlarını destekledi.

Tekno Kadın eğitim serisinde öncelikle kadınlara temel bilgisayar ve internet kullanım becerileri, sonra temel uygulama yazılımlarını etkili kullanma becerileri ve son olarak girişimcilik temel becerilerinin yanı sıra ileri düzeyde internette iletişim ve paylaşım araçlarını kullanma becerileri eğitimleri verildi. Bu eğitim serisinin altında yatan ana düşünce katılımcılarda bir farkındalık oluşturma ve bazı temel teknoloji becerileri kazanmalarına yardımcı olmaktı. Ayrıca, eğitimler boyunca katılımcıların teknoloji becerileri ve girişimcilik konularında kendilerini daha fazla geliştirebilmelerine imkan sağlayacak kaynaklar da sunuldu.

  • Habitat Derneği
  • Intel
  • Fütüristler Derneği

Eylül 2011 – Temmuz 2012

  • 33 Kent
  • 84 Gönüllü Eğitmen
  • 1.040 Kadın