Dijital Dönüşüm

Uluslararası Genç Liderler Akademisi

Proje Hakkında

İstanbul’da 2008 yılında, Habitat yürütücülüğünde Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve İstanbul Valiliği ortaklığında Genç Liderler Akademisi kurulmuştur. Genç Liderler Akademisi kapsamında, 15-30 yaş arası yaklaşık 100 genç dönemsel olarak eğitimlere katılmış ve bilişim ve gençlik, girişimcilik, uluslararası ilişkiler ve Avrupa birliği, kişisel gelişim, sanat ve yaratıcılık, iletişim teknikleri, müzakere ve arabuluculuk, sosyal sorumluluk ve gönüllülük, toplumsal cinsiyet eşitliği, koçluk ve liderlik, cinsel sağlık-üreme sağlığı ve gençlik hakları, HIV/AIDS semineri, etkin takım çalışması, BM Binyıl Kalkınma Hedefleri, kurumsal sosyal sorumluluk, yönetişim, proje döngüsü, yaratıcı düşünme ve inovasyon teknikleri, koçluk yaklaşımıyla liderlik, etkin toplantı yönetimi, sürdürülebilir kalkınma, demokratikleşme, iyi yönetişim, insan hakları, kültürlerarası öğrenim gibi konularda eğitimler verilmiştir. Düzenlenen eğitimler gençlik çalışmalarında uzman öğretim görevlileri, ilgili sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş dünyasında başarılı olmuş deneyimli eğitmenler tarafından verilmiştir.

2010 yılına gelindiğinde, yeni ortaklar ve akran eğitim modeli ile daha fazla gence ulaşmak için,  Habitat yürütücülüğünde, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA), CORIO, Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi (WALD), T.C. İstanbul Valiliği, Save the Children ve UNICEF ortaklığında “Uluslararası Genç Liderler Akademisi” adıyla Kasım 2010’da yeni bir dönem başlamıştır.

UCLG-MEWA, WALD, T.C. İstanbul Valiliği ve Habitat için Gençlik Derneği arasında yapılan protokol kapsamında UGLA eğitimleri; Sultanahmet, İstanbul adresinde gerçekleştirilmektedir.

Bu dönemdeki temel hedef; edinilen tecrübeleri ve geliştirilen eğitim programlarını yalnızca Türkiye’deki gençler ile değil aynı zamanda Türkiye’nin komşu olduğu bölgelerdeki (Balkanlar, Kafkasya ve Ortadoğu) gençler ile de paylaşmaktır. Bu doğrultuda; 2010 – 2013 yılları arasında, 3000 gencin Genç Liderler Akademisi’nde eğitim almaları sağlanacaktır. Bu hedef kitlenin 2750’si Türkiye’deki gençleri 250’si ise Türkiye’nin komşu olduğu bölgelerden (Batı Asya ve Ortadoğu, Balkanlar, Güneydoğu Avrupa, Kafkasya) gelecek gençleri kapsamaktadır. Bu çalışmalar ve eğitimler neticesinde Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi gençlik politikalarının geliştirilmesine ve uygulanmasına katkı sağlanacaktır.

 • Habitat Derneği
 • UNICEF

2008-2010 (GLA Dönemi)
2010-2013 (UGLA Dönemi)

 • İklim Takımları
 • GençSanat
 • Çocuk Hakları ve Algısı
 • Uyuşmazlık Çözümünde Müzakere ve Arabuluculuk
 • Ayrımcılıkla Mücadele ve Nefret Söylemi – Suçları
 • Aktif Gönüllü-lük
 • 10 eğitmen eğitimi
 • 5 eğitim içeriği
 • 37 ilde 143 yerel eğitim
 • 3.089 gence UGLA eğitimleri
 • 18 ülkeden 72 genç ile 2 uluslararası eğitim