Dijital Dönüşüm

Uluslararası Girişimcilik Merkezi

Proje Hakkında

Uluslararası Girişimcilik Merkezi T.C. Kalkınma Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, UNDP İstanbul Uluslararası Özel Sektör ve Kalkınma Ofisi, Habitat Derneği ve Türkiye Vodafone Vakfı ortaklığında TOBB, TOBB Genç ve Kadın Girişimciler Kurulları, Intel, Cisco, Microsoft, TEPAV, Özyeğin Üniversitesi ve Bilgi Üniversitesi işbirliğinde Türkiye ve bölgedeki girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi ve girişimcilerin küresel ölçekte rekabet edebilirliğine katkı sunma hedefi ile hayata geçirilmektedir.

Toplumsal kalkınmaya sosyal ve ekonomik düzeyde katma değer sağlamak amacıyla kurulan Uluslararası Girişimcilik Merkezi, bünyesinde yapılandırdığı Paydaşlar Kurulu aracılığı ile girişimcilik ekosistemindeki etkin uluslararası örgütlerin, kamu kurumlarının, şirketlerin, sivil toplum örgütlerinin ve üniversitelerin bir araya gelmesini desteklemektedir.

Uluslararası Girişimcilik Merkezi girişimcilik algısının pozitif yönde gelişimi, kadın ve gençlerin başarılı girişimciler olarak desteklenmesi, girişimcilerin küresel rekabet edebilirliğini desteklemek ve özellikle ülkemize komşu bölgelerdeki iş dünyası arasında işbirlikleri ve ortaklıklar gelişimini kolaylaştırmak hedefleriyle kurulmuştur.


Bu hedeflere ulaşmak için Uluslararası Girişimcilik Merkezi

 • Girişimcilik alanında çalışan kurumlar ve girişimciler arasında işbirlikleri geliştirir.
 • Mevcut durumu ve ihtiyaçları ortaya koyan araştırmalara destek verir.
 • Gençlerin, girişimcilerin ve iş dünyasının girişimcilik ve yenilikçilik kapasitelerinin gelişimine katkı sağlayacak mekanizmalar geliştirir.
 • Girişimci rol modellerinin sayıca artışına hizmet eder.
 • Rekabet gücünü arttıracak politikalara katkı sağlar.

Girişimcilik ekosisteminin yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası aktörleri

 • Habitat Derneği
 • T.C. Kalkınma Bakanlığı
 • Türkiye Vodafone Vakfı
 • UNDP

2012 – 2017

 • -Girişimcilik destek programları (İlham-kapasite gelişimi-fikir-uygulama-ekosisteme giriş-ekonomik döngüye katkı)-Periyodik ulusal ekosistem buluşmaları-Yerel ve bölgesel ekosistem buluşmaları-Haritalama-mevcut durum-Kent veya bölge odağında girişimcilik stratejisinin geliştirilmesi-Girişimci dostu kentler oluşturulması hedefiyle stratejinin eylem planına dönüştürülmesi

  -Bölgesel uluslararası girişimcilik ekosistemleri ile ilişkilendirme

  -Yerel, bölgesel ve uluslararası ekosistemler ile buluşturma

  -Girişimcilik destek programları (İlham-kapasite gelişimi-fikir-uygulama-ekosisteme giriş-ekonomik döngüye katkı)