E-ATIKLAR KOLEKTİF BİLİNÇ İLE DÖNÜŞÜYOR

[vc_row][vc_column][vc_column_text animation_delay=”0″]AGİD, KOLEKTİF HOUSE, HABİTAT DERNEĞİ, D-CUBE VE AKADEMİ ÇEVRE’NİN ORTAKLAŞA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ SOSYAL SORUMLULUK PROJESİYLE KULLANILMAYAN ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALAR KOLEKTİF LOKASYONLARINDA TOPLANARAK YENİDEN HAYAT BULACAK!

Dünya genelinde en hızlı artan atık türü olarak açıklanan elektrikli ve elektronik atıklar bünyelerinde değerli elementler ile birlikte çevreye ve insan sağlığına zararlı pek çok maddeyi içeriyor. Kullanmadığımız elektrikli ve elektronik eşyalar uygun sistemlerde toplanıp, geri kazanılmadığı taktirde içerdikleri tehlikeli maddeler doğaya kontrolsüzce yayılıyor ve geri dönülemez zararlar veriyor.

Birleşmiş Milletler Küresel E-Atık İzleme Raporuna göre 2021 yılında gezegendeki her insan ortalama 7,6 kg’ e-atık üretecek ve bu da dünya genelinde 57,4 milyon ton E-Atık oluşumu demek.

Zararlı maddeler ve değerli metallerden oluşan bir karışım olan elektrikli ve elektronik atığın yalnızca %17,4’ünün uygun şekilde toplandığı, işlendiği ve geri dönüştürüldüğü raporlanmakta.  Toplama kanallarına ulaşmayan e-atıklar çevresel zararın yanında, üretim döngüsüne yeniden girebilecek bir kaynak kaybıdır.

Bu alanda AGİD, Kolektif House, D-cube, Habitat Derneği ve Akademi Çevre kolektif bilinç ile  bir araya gelerek bir sosyal sorumluluk projesi oluşturdular.

E-atık yönetiminde öncelikle yeniden kullanımın desteklenmesi ile atık azaltımını hedefleyen PROJE, 14 EKİM ULUSLARARASI E-ATIK GÜNÜNDE KOLEKTİF HOUSE LOKASYONLARINDA BAŞLAYACAK.

Başlayacak proje kapsamında Kolektif House ‘un tüm lokasyonlarında, elektrikli ve elektronik eşyaların toplanabilmesi için e-atık toplama noktaları oluşturulacak. Kolektif üyeleri ile projeye destek vermek isteyen herkesin katılımına açık olan kampanya ile tamire ihtiyacı olan, performansı yavaşlayan veya kullanılabilir durumda olmayan elektrikli eşyalar Kolektif lokasyonlarındaki toplama noktalarında yeni sahipleri için değere dönüşecek.

AGİD koordinasyonu ile, projeden toplanan elektrikli ve elektronik eşyalardan kullanılabilir durumda olan bilgisayar ve tablet gibi cihazlar, Akademi Çevre tesislerindeki tamir bakım süreçleri sonucu eğitim için ihtiyacı olan çocuklara ulaştırılacak. Tekrar kullanımı mümkün olmayan e-atıklar ise geri dönüştürülerek elde edilen kaynak, eğitim kurumlarına teknolojik donanım desteği olarak yine eğitim çalışmalarında kullanılacak.

Proje kapsamında organize edilecek Döngüye Katıl Sohbetleri ile; e-atıklar, atık azaltımı, yeniden kullanım, geri dönüşüm, döngüsel ekonomi ve sıfır atık konularında alanında uzman konuşmacıların katılımları ile bilgilendirme çalışması yürütülecek. Proje ortakları D-CUBE ve Habibat Derneği’nin mentörlük çalışmalarını yürüteceği etkinlik tarihleri tüm proje paydaşlarının sosyal medya hesaplarından açıklanacak.

Uluslararası E-Atık Günü

Uluslararası E-Atık Günü 14 Ekim 2021 de kutlanıyor. E-Atık Günü ile, küresel ölçekte bu konuda farkındalığının arttırılması ve tüketicileri E-atık geri dönüşümüne teşvik ederek döngüsel ve sürdürülebilir ekonomik ve çevresel e-atık yönetim modellerin oluşturulmasını hedeflemektedir.

Bu yıl 4.sü kutlanacak Uluslararası E-Atık Günü’nün ana odak noktası, Döngüsel Ekonominin Anahtarı Tüketicidir başlığından hareketle tüketici sorumlulukları ve davranışları olacak.

Hepimizin bildiği üzere toplama sistemleri ve kurulan atık toplama organizasyonlarının başarıya ulaşması için en önemli faktör vatandaşların kırık, kullanılmayan veya arıza ekipmanlarını yeniden kullanım veya geri dönüşüm işlemleri için resmi toplama noktalarına ulaştırması. Bu akış sağlanamadan e-atıklarda döngüsel ekonomiye ulaşmak neredeyse imkansız görünüyor.

E-Atıklar Nasıl Geri Dönüştürülüyor?

Atık vasfı taşıyan elektrikli ve elektronik cihazlar önce elle söküm yapılarak içerdikleri pil, akü, kartuş, toner, lamba gibi tehlikelilik özelliği gösteren bileşenlerinden ayrılıyor. Kalan kısımlar ise kırıcılarda küçük parçalara ayrılıyor. Ardından e-atıklardaki ferromanyetik metaller, ferromanyetik olmayan metaller ve plastik gibi malzemelere ayrıştırılıyor. Bu malzemeler türlerine göre geri dönüşüm yöntemleri kullanılarak son ürüne dönüştürülüyor.

Paydaşlar Hakkında :

AGİD Yetkilendirilmiş Kuruluş

AGİD Yetkilendirilmiş Kuruluşu, AEEE (Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya) Yönetmeliğinden kaynaklanan üretici yükümlülüklerin ortak bir sistemde yerine getirilmesi amacıyla kurulmuş kâr amacı gütmeyen bir organizasyondur. AGİD, 10 Kasım 2015 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 5. Grup Aydınlatma Ekipmanları ve 6. Grup Küçük Ev Aletleri, Elektrikli ve Elektronik Aletler, Oyuncaklar, Eğlence ve Spor Ekipmanları, İzleme ve Kontrol Aletleri ürünlerinin atık yönetimi ile ilgili Yetkilendirilmiş Kuruluş olarak görevlendirilmiştir. Ana hedefi, tüketicilere yönelik bilinçlendirme ve eğitim çalışmalarını gerçekleştirerek elektrikli ve elektronik atıklar konusunda farkındalık yaratılması, verimli ve sürdürülebilir bir elektrikli elektronik atık toplama sisteminin kurulması ve e-atıkların geri dönüşüm, geri kazanım ve bertaraf işlemlerini yürütülmesidir.

Kolektif House

Hayatta tutkuyla üreterek yaşayan herkesin hem ruhunu hem işini beslemek üzere yola çıkan Kolektif House, doğallığın gücüne ve duyarlı olmanın kıymetine inanarak tasarlanmış, sosyal, verimli ve her ihtiyaca uygun yeni nesil ofis çözümleri sunar. Geliştirdiği çözümlerle çalışma dünyasına yön veren Kolektif House, yeni nesil çalışma ve üretim alanıdır. İdeal çalışma deneyimi için üst düzey hizmet ile etkileşimi merkeze alan Kolektif House, girişimcilik ekosisteminden KOBİ’lere, kurumsal şirketlerden global şirketlere kadar farklı ölçek ve sektörden markalarla sosyal bir çalışma ekosistemi kurar. Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Habitat Derneği

Habitat Derneği, sürdürülebilir kalkınma alanında çalışan bir sivil toplum kuruluşudur. Gençlerin sürdürülebilir kalkınmada etkin rol oynamasını hedefleyen Habitat, 1995 yılında Kopenhag Sosyal Kalkınma Zirvesi ve 1996 yılında Birleşmiş Milletler Habitat II Zirvesi için bir araya gelen gençler tarafından 1997’de kuruldu. İlk kuruluş vizyonu dünya gençliği ile Türkiye gençliği arasında iletişim köprüsü kurmak olan Habitat, bu vizyon doğrultusunda gençlerin kapasitelerini geliştirmek ve uluslararası ortaklıklar kurmak adına birçok proje ve program geliştirmiştir. Kuruluşundan bu yana bütün çalışmalarında hükümetler, yerel yönetimler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla çok paydaşlı ortaklıklar kurmaktadır.

Habitat, 1997’den bu yana Türkiye’nin 81 ilinde binlerce genç gönüllüsü ile din, dil, ırk, cinsiyet, cinsel yönelim, siyasi görüş ayırımı yapmaksızın toplumdaki tüm dezavantajlı gruplara yönelik çalışmaktadır. Tüm toplumsal grupların kapasite gelişimini, çağın gerektirdiği becerilerle donanmasını, fırsatlara erişimini, karar alma süreçlerine katılımını, toplumsal ve çevresel duyarlılıklarının artırılmasını ve kendilerini gerçekleştirebilmelerini destekleyen çalışmalar yapmaktadır. Teknoloji, girişimcilik ve finansal bilinç alanlarında kapasite artırıcı projeler uygulayan Habitat; yerel ve ulusal düzeyde kamu politikalarına da katkı koymaktadır. Habitat Derneği, yaptığı tüm çalışmalar ile Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı da desteklemektedir. Ayrıca Habitat, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) stratejik ortağıdır.  Habitat Derneği web sitesine buradan ulaşabilirsiniz.

D-Cube

Çağımızın kaynak sürdürülebilirliği ihtiyacına doğanın döngüsel yapısıyla çözüm sunan DCube, sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kalkınma, teknolojik yenilik, inovasyon ve girişimcilik alanlarında 15+ yıl tecrübeye sahip uzmanlar tarafından hayata geçirilen, döngüsel ekonomi modelinde yüksek potansiyelli yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi odağıyla çalışan Türkiye’nin ilk kooperatifidir. DCube, “tarım, gıda, enerji, tekstil, su” alanları başta olmak üzere “Döngüsel Ekonomi Modeli”nin uygulanması sonucunda verimli ve sürdürülebilir kalkınma politikalarının, özellikle Türkiye olmak üzere tüm dünyada yaygınlaşmasının sağlanmasını amaçlamaktadır.  DCube, hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için buraya tıklayarak web sitesi ziyaret edebilirsiniz.

Akademi Çevre

Akademi Invest Holding iştirak şirketlerinden biri olan Akademi Çevre Entegre Atık Yönetimi Endüstri A.Ş., sahip olduğu lisanslar kapsamında kurumsal müşterilerine Entegre Atık Yönetimi hizmeti sunar ve “Kaynak kullanımını azaltarak, sürdürülebilir yaşamı mümkün kılacak süreçler tasarlamak” vizyonuyla tüm süreçlerini yönetir. Çevre Danışmanlığından, Çevre Laboratuvar hizmetlerine, lisanslı araç filosuyla gerçekleştirilen Lojistik Operasyonlardan, Geri Dönüşüm ve Geri Kazanım faaliyetlerine kadar müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda tamamen müşteriye özel tasarlanmış süreçlerle onlara uçtan uca hizmetler bütünü sunar. Akademi Çevre hakkında daha fazla bilgiye buraya tıklayarak ve kurumsal sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Benzer Yazılar