Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

HABİTAT DERNEĞİ 

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 

 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL İLANI 

 

Derneğimiz 07.03.2023 Salı günü saat 14:00’de Maslak Mahallesi Ahi Evran Cad. No.6, İç Kapı No.200 Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan dernek merkezinde aşağıda yazılı gündeme göre olağanüstü genel kurul toplantısı yapılacaktır.  

Belirtilen günde çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı 31.03.2023 Cuma günü aynı gündemle, aynı yer ve saatte nisapsız olarak yapılacaktır.  

Sayın üyelerin toplantıya katılmaları saygı ile rica olunur.  

  

GÜNDEM  

Açılış ve Yoklama, 

Başkanlık Divanı’nın seçimi ve toplantı tutanağı’nın imzalanması hususunda Başkanlık Divanı’na yetki verilmesi, 

Dernek Yönetim Kurulu’na Dernek adına taşınmaz mal (gayrimenkul) tasarruflarında bulunmaya yönelik yetki verilmesi, 

Dilekler ve Kapanış. 

Benzer Yazılar