Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

[vc_row][vc_column][vc_column_text animation_delay=”0″]

HABİTAT DERNEĞİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL İLANI

Derneğimiz 03.12.2021 Cuma günü saat 14:00’de Maslak Mahallesi Ahi Evran Cad. No.6, İç Kapı No.200 Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan dernek merkezinde aşağıda yazılı gündeme göre olağanüstü genel kurul toplantısını yapılacaktır.

Belirtilen günde çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı 14.12.2021 Salı günü aynı gündemle, aynı yer ve saatte nisapsız olarak yapılacaktır.

Sayın üyelerin toplantıya katılmaları saygı ile rica olunur.

GÜNDEM

  • Açılış ve Yoklama,
  • Kongre Başkanlık Divanı Seçimi,
  • Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
  • Denetleme Kurulu raporunun okunması ve müzakeresi,
  • Bütçe ve Tahmini Bütçenin görüşülerek onaylanması,
  • Yönetim ve Denetleme Kurullarının ayrı-ayrı ibrası,
  • Yeni Yönetim ve Denetleme kurullarının asil ve yedek üyelerinin seçimi,
  • Dernek Üyeleri ve Organlarında bulunanların ücret alması ve Huzur Hakkı Ödentisi
  • Tüzük Değişikliği
  • Dilek ve Temenniler

Kapanış[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Benzer Yazılar