Dijital Dönüşüm

Sabancı Hatay Kuluçka Merkezi – Sabancı Cumhuriyet Seferberliği

Proje Hakkında

Sabancı Holding’in desteğiyle ve Sabancı Cumhuriyet Seferberliği kapsamında Habitat Derneği tarafından yürütülen Kuluçka Merkezi Projesi; 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremi sonrası en çok etkilenen il olan Hatay’da kurulacak kuluçka merkezi ile nitelikli iş gücünü bölgede tutmayı hedefleyerek, uzaktan çalışma ve istihdama imkan sağlayıp; çalışma, kapasite geliştirme ve girişimlere çalışma ortamı oluşturacak olup, yerel kalkınma platformu haline getirerek depremden etkilenen belirli hedef grubun verilecek eğitimler aracılığıyla yeni nesil yetkinlikler kazanmasını; onlara istihdam açısından yeni yollar açmayı ve uzun vadede bölgede ekonomik ve sosyal iyileşmenin sağlanmasını amaçlamaktadır.

Proje kapsamında, girişimciler, girişimci adayları ve gençlere yönelik temel girişimcilik eğitim programı; kadınlar ve kadın kooperatiflerine ise dijital pazarlama ve finansal risk eğitim programı hayata geçirilecektir. Temel girişimcilik eğitimi, iki ilde toplam 12 defa yapılacak olup, toplam 1000 genç girişimci ve girişimci adayının eğitimden yararlanması beklenmektedir. Dijital pazarlama ve finansal risk eğitimi ise iki ilde toplam 6 defa yapılacak olup, 500 kadın ve kadın kooperatifinin eğitim alması sağlanacaktır. Hatay’da 3 gün sürecek ve yüz yüze gerçekleştirilecek fikir kampına 80 katılımcı dahil edilecek ve takımlar halinde çalışılacaktır. Fikir kampından seçilen 5 takım, 6 hafta sürecek hızlandırma programına dahil edilecektir. Bu hızlandırma programında derinlemesine ve takımların iş fikirleri üzerine ticarileşme, pazara uyum, hukuksal süreçler vb. konularda eğitim ve mentörlük alacaklardır. Hızlandırıcı programı takibinde gerçekleştirilecek Demo Günü’nde başarılı fikir sahibi 2 takım ödüllendirilecektir.

 

Gençler, girişimciler, girişimci adayları, kadınlar, kadın kooperatifleri

 • Habitat Derneği
 • BriSA
 • KordSA
 • TemSA
 • TeknoSA

Temel Girişimcilik:

 • Temel Girişimcilik Eğitimi 
 • Etki Tasarımı ve Değer Yaratma 
 • Tasarım Odaklı Düşünme 
 • Sürdürülebilirlik ve Döngüsel Ekonomi 
 • Girişimciler için Finansal Okuryazarlık 
 • Kariyer Planlama 

Dijital Pazarlama ve Finansal Risk Yönetimi:

 • Dijital Pazarlamanın Temelleri  
 • Dijital Marka Yönetimi  
 • Dijital Finansal Okuryazarlık 
 • E-ticaret ve E-ihracat  
 • Adana
 • Hatay
 • Temmuz – Aralık 2023

İlgili Haberler