Topluluk Merkezleri

Facebook İstasyon

Türkiye’deki farklı topluluklar, STK’lar, işletmeler, girişimciler ve gazeteciler için ortak bir çalışma ve bilgi paylaşım alanı olmayı hedefleyen Facebook İstasyon, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) ve Habitat Derneği iş birliği ile hayata geçirildi.

Facebook’un Türkiye’deki ilk topluluk merkezi ve ülkedeki en büyük yatırımı olan Facebook İstasyon, çeşitli toplulukların dijital dünyada büyümeleri için gereksinim duydukları kaynak, bilgi ve becerilere erişmelerini, mobil olmalarını ve etkinlik düzenlemelerini sağlayacak desteği sunarak bireyleri birbirine yakınlaştırmayı hedefliyor.

Türkiye toplumunun ve ekonomisinin dijitalleşmesine odaklanan bir dizi farklı eğitime, programa ve atölye çalışmasına ev sahipliği yapan Facebook İstasyon’da verilen eğitimlerin başında dijitalleşme, dijital pazarlama, Facebook ve Facebook ürünleri kullanımı ve çevrim içi güvenlik eğitimleri yer alıyor.

KOBİ’lerin ihracat potansiyelinin artırılmasına ve istihdamın desteklenmesine katkı sağlamayı amaçlayan Facebook İstasyon; Sınırları Aşan KOBİ’ler, She Means Business ve Facebook ile Öne Çıkın programları aracılığıyla Türkiye’deki küçük ve orta büyüklükteki işletmelere, dijital dünyada kendilerini geliştirebilmeleri ve büyümeleri için ihtiyaç duydukları desteği sağlıyor.

Facebook İstasyon bünyesinde farklı hedef kitle ve gruplara yönelik sohbet serilerini de hayata geçiriyoruz.

Bölgesel Topluluk Merkezleri

Türkiye toplumunun ve ekonomisinin dijitalleşmesine odaklanan eğitimlerin ve programların İstanbul ile sınırlı kalmaması için İstanbul’daki topluluk merkezimiz Facebook İstasyon’un farklı şehirlerdeki uydu merkezlerini açmak için yola çıktık.

Bu doğrultuda, ilki İstanbul’da açılan Facebook İstasyon’un, 13 şehirde daha kurulacak bölgesel topluluk merkezleri ile Türkiye’ye açılıyoruz. Kurulacak bölgesel merkezlerin hedefi, bilgi paylaşımının ve iş birliğinin artırılmasını sağlayan çalışmaların yürütülmesinin yanı sıra ülke ekonomisini ve toplulukları güçlendirmek olacak.

Şimdiye kadar Kırklareli, Denizli, Ankara, Adana, Mersin, Samsun, Van, Trabzon, Bursa ve İzmir’de açacağımız uydu merkezlerinin protokollerini imzaladık. Kalan şehirler için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Facebook İstasyon İle Neyi Amaçlıyoruz?

Habitat Derneği, Facebook ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ortaklığında açılan Facebook İstasyon, Türkiye’deki farklı toplulukların gereksinim duydukları kaynak, bilgi ve becerilere erişmelerini, geniş bir networking imkanına kavuşmalarını sağlamak ve etkinlik düzenlemelerini için alan temin etmek hedefi ile hayata geçirilmiştir.

KOBİ’lerin ve girişimcilerin dijitalleşme yoluyla ulusal ve uluslararası pazarda rekabetçi bir konuma erişmesine katkı koyacak eğitimlere ve etkinliklere ev sahipliği yapan Facebook İstasyon, Türkiye ekonomisinin kalkınmasında rol almak amacı ile yoluna devam etmektedir.

Facebook İstasyon Nasıl Bir Mekan?

Facebook İstasyon, Türkiye’deki toplulukların, sektör derneklerinin ve özel ve kamu kuruluşlarının ve bireylerin eğitimler, paneller ve çeşitli etkinlikler için bir araya gelebilecekleri bir topluluk merkezidir.

Bölgesel Topluluk Merkezleri Politika Belgesi

Aramıza Katılın

Gönüllü Ol

Habitat Derneği’nde gönüllüler, çalışmalarımızı desteklemekte ve misyonumuzu gerçekleştirmekte önemli bir rol oynamaktadır.