Dijital Dönüşüm

Dönüşen Kobi

Proje Hakkında

Dönüşen KOBİ Programı, KOBİ ve genç girişimcilerin teknoloji ve finans alanında kapasitelerini artırmayı amaçlamaktadır. Standard Chartered Foundation tarafından finanse edilen, Youth Business International ve Habitat Derneği ortaklığıyla yürütülen program, koronavirüs (COVID-19) pandemisinin beraberinde getirdiği ekonomik sorunlar karşısında KOBİ’lerin dayanıklılıklarının artırılması amacıyla hayata geçirilmiştir.  Büyük firmalarla karşılaştırıldığında kırılgan bir piyasa ve finansal yapıya sahip olan KOBİ’lerin, COVID-19 pandemisi ve sonrasında dayanıklılıklarının artırılıp sürdürülebilirliklerinin sağlanması kaçınılmaz bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kapsamda program, kapasite artırıcı eğitim ve atölyeler düzenler. Kapsayıcılık ve sürdürülebilirlik alanlarında çalışmalar yürüten genç girişimci ve girişimci adayları için Fikir Maratonları düzenler. Girişimcilik Kampı ve Hızlandırıcı Programı’na dahil olup seçilen KOBİ’ler, genç girişimci ve girişimci adaylarına hibe desteği sağlar.   

  • KOBİ’ler 
  • Genç Girişimci ve Girişimci Adayları 
  • Habitat Derneği
  • Standard Chartered Foundation
  • Youth Business International
  • Finansal Dönüşüm Eğitimi
  • Dijital Dönüşüm Eğitimi
  • Tasarım Odaklı Düşünme ve Stratejik Tasarım Atölyesi 
  • 81 İl
  • 2021 – devam ediyor

İlgili Haberler